Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Καθηγητής - Διευθυντής του Τομέα Ανθρωπιστικών και Πολιτικών Επιστημών,

Email: etempelis[at]hna[dot]gr

Τηλ.:  210 45 81 628

Επίκουρη Καθηγήτρια, Συντονίστρια Ξένων Γλωσσών,

Email: erofouzou[at]hna[dot]gr

Τηλ.:  210 45 81 313

Επίκουρος Καθηγητής - Διευθυντής Εργαστηρίου Ναυτικής Ιστορίας της Ελλάδας,

Email: fotakz[at]hna[dot]gr

Τηλ.:  210 45 81 628

Ειδικό και Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό,

Email: avantara[at]hna[dot]gr

Τηλ.:  210 45 81 672

Ειδικό και Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό,

Email: akarantzi[at]hna[dot]gr

Τηλ.:  210 45 81 628

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ

Ειδική Επιστήμονας,

Email: gdoriza[at]hna[dot]gr

Τηλ.:  210 45 81 628

Ειδική Επιστήμονας,

Email: etsiavou[at]hna[dot]gr

Τηλ.:  210 45 81 628

Ειδικός Επιστήμονας,

Email: pmakris[at]hna[dot]gr

Τηλ.:  210 45 81 628

Ειδικός Επιστήμονας,

Email: apostolos.samaras[at]hna[dot]gr

Ειδική Επιστήμονας,

Email: itzifa[at]hna[dot]gr

Τηλ.:  210 45 81 628

ΕΠΣ Φυσικής Αγωγής,

Email: sportsnaval[at]hna[dot]gr

Τηλ.:  210 45 81 666

ΕΠΣ Φυσικής Αγωγής,

Email: sportsnaval[at]hna[dot]gr

Τηλ.:  210 45 81 666

ΕΠΣ Φυσικής Αγωγής,

Email: sportsnaval[at]hna[dot]gr

Τηλ.:  210 45 81 666

ΕΠΣ Φυσικής Αγωγής,

Email: sportsnaval[at]hna[dot]gr

Τηλ.:  210 45 81 666

ΕΠΣ Φυσικής Αγωγής,

Email: sportsnaval[at]hna[dot]gr

Τηλ.:  210 45 81 666

ΕΠΣ Φυσικής Αγωγής,

Email: sportsnaval[at]hna[dot]gr

Τηλ.:  210 45 81 666

ΕΠΣ Φυσικής Αγωγής,

Email: sportsnaval[at]hna[dot]gr

Τηλ.:  210 45 81 666

ΕΠΣ Φυσικής Αγωγής,

Email: sportsnaval[at]hna[dot]gr

Τηλ.:  210 45 81 666

ΕΠΣ Φυσικής Αγωγής,

Email: sportsnaval[at]hna[dot]gr

Τηλ.:  210 45 81 666

ΕΠΣ Φυσικής Αγωγής,

Email: sportsnaval[at]hna[dot]gr

Τηλ.:  210 45 81 666

ΕΠΣ Φυσικής Αγωγής,

Email: sportsnaval[at]hna[dot]gr

Τηλ.:  210 45 81 666

ΕΠΣ Φυσικής Αγωγής,

Email: sportsnaval[at]hna[dot]gr

Τηλ.:  210 45 81 666

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Πλοίαρχος Χαράλαμπος Πολυμίλης ΠΝ (Ηγεσία)

Αντιπλοίαρχος ΛΣ Αντώνιος Ραπατζίκος (Δίκαιο Θάλασσας)

Υποπλοίαρχος (Ο) Αλεξάνδρα Κεχρινιώτη ΠΝ (Οικονομία της Άμυνας)