Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

ΤΟΜΕΑΣ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗΣ & ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΔΡ. ΠΑΡΙΩΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ

Γνωστικά αντικείμενα:

 • Ναυπηγία:

  Μελέτη, Σχεδίαση, Κατασκευή, Συμπεριφορά Συμβατικών και Ειδικών Πλοίων, Θαλασσίων Κατασκευών και Συστημάτων. Ειδικά Θέματα Πολεμικών Πλοίων. Μηχανική των Ρευστών. Υδροδυναμική.

 • Ναυτική Μηχανολογία:

  Θερμοδυναμική. Μετάδοση Θερμότητας. Ψύξη και Κλιματισμός. Στοιχεία Μηχανών. Ανυψωτικές και Μεταφορικές Μηχανές. Μηχανολογικό Σχέδιο. Μηχανουργική Τεχνολογία. Διαχείριση και Εξοικονόμηση Ενέργειας. Ήπιες Μορφές Ενέργειας.

 • Ναυτικές Μηχανές:

  Εγκαταστάσεις Πρόωσης. Ναυτικά Ενεργειακά Συστήματα. Συστήματα συμπαραγωγής. Βοηθητικά Συστήματα Πλοίου. Μηχανές Εσωτερικής Καύσης. Ναυτικές Μηχανές. Ναυτικοί Κινητήρες Diesel. Ναυτικοί Αεριοστρόβιλοι. Φαινόμενα Μεταφοράς. Καύση. Υπολογιστικές Μέθοδοι. Τεχνικές Προσομοίωσης και διαγνωστικής στη Ναυτική Μηχανολογία.

Στον Τομέα λειτουργούν τα ακόλουθα εργαστήρια:

 • Ναυπηγίας
 • Ναυτικής Μηχανολογίας
 • Ναυτικών Μηχανών εσωτερικής καύσεως
 • Εικονικό Εργαστήριο Αεριοστροβίλων