Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Ποιοί Είμαστε: Ο Σύλλογος Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΔΕΠ) στου Ανώτατου Στρατιωτικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΑΣΕΙ) Σχολή Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ) ιδρύθηκε το 2004 με σκοπό την προώθηση των επιστημονικών, επαγγελματικών, εργασιακών, οικονομικών συμφερόντων των μελών του, τη μελέτη ζητημάτων και την συνεισφορά στην επίλυση προβλημάτων ακαδημαϊκής παιδείας της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων από άποψη οργάνωσης, λειτουργίας και προγραμματισμού ... (Καταστατικό Συλλόγου)

Μέλη του Συλλόγου ΔΕΠ: Ο Σύλλογος εκπροσωπεί όλες τις κατηγορίες πολιτικού επιστημονικού και διδακτικού προσωπικού της ΣΝΔ: καθηγητές, αναπληρωτές καθηγητές, επίκουρους καθηγητές, λέκτορες, επιμελητές, ειδικούς επιστήμονες, ειδικό εργαστηριακό και διδακτικό προσωπικό, που απασχολούνται σε μόνιμη βάση. ...

Δ.Σ. 2023-2025: Πρόεδρος Ν. Μελανίτης, Αντιπρόεδρος Χ. Βαζούρας, Γραμματέας Α. Τσάπαλης, Ταμίας Β. Σταύρου, Έφορος Α. Ροφούζου, Μέλη: Ε. Παπαγεωργίου, Ε. Παριώτης

Προηγούμενα Συμβούλια

  • Δ.Σ. 2021-2023: Πρόεδρος Γ. Γαλάνης, Αντιπρόεδρος Χ. Βαζούρας, Γραμματέας Α. Τσάπαλης, Ταμίας Σ. Καλλίγερος, Έφορος Α. Ροφούζου, Μέλη: Α. Βανταράκης, Ν. Μελανίτης
  • Δ.Σ. 2019-2021: Πρόεδρος Γ. Γαλάνης, Αντιπρόεδρος Χ. Βαζούρας, Γραμματέας Α. Τσάπαλης, Ταμίας Σ. Καλλίγερος, Έφορος Α. Τσιγκόπουλος, Μέλη: Α. Βανταράκης, Ν. Μελανίτης
  • Δ.Σ. 2017-2019: Πρόεδρος Ν. Μελανίτης, Αντιπρόεδρος Γ. Γαλάνης, Γραμματέας Ε. Καραγιάννη, Ταμίας Α. Τσάπαλης, Έφορος Α. Βανταράκης, Μέλη Χ. Βαζούρας, Σ. Καλλίγερος
  • Δ.Σ. 2015-2017: Πρόεδρος Μ.Φαφαλιός, Αντιπρόεδρος Ν. Μελανίτης, Γραμματέας Σ. Καλλίγερος, Ταμίας Γ. Γαλάνης, Έφορος Α. Βανταράκης, Μέλη Χ.Βαζούρας, Ε. Καραγιάννη
  • Δ.Σ. 2013-2015: Πρόεδρος Χ.Βαζούρας, Αντιπρόεδρος Ν. Μελανίτης, Γραμματέας, Σ. Καλλίγερος, Ταμίας Γ. Γαλάνης, Έφορος Α. Βανταράκης, Μέλη Μ. Φαφαλιός, Ι. Γιαννούλης
  • Δ.Σ. 2011-2013: Πρόεδρος Ν. Μελανίτης, Αντιπρόεδρος Α. Τσιγκόπουλος, Γραμματέας, Ι. Γιαννούλης, Ταμίας Γ. Γαλάνης, Έφορος Π. Αντωνάκος, Μέλη Μ. Φαφαλιός, Σ. Καλλίγερος
  • Δ.Σ. 2009-2011: Πρόεδρος Μ.Φαφαλιός, Αντιπρόεδρος Ι. Γιαννούλης, Γραμματέας Α. Τσιγκόπουλος, Ταμίας Χ. Βαζούρας, Έφορος Ν.Μελανίτης Μέλη Γ. Γαλάνης, Ν.Ταμβάκης
  • Δ.Σ. 2007-2009: Πρόεδρος Μ.Φαφαλιός, Αντιπρόεδρος Ν. Ταμβάκης, Γραμματέας Α. Τσιγκόπουλος, Ταμίας Ι. Κατσάνης, Έφορος Ε. Καραγιάννη, Μέλη Ι. Γιαννούλης, Ι. Κούκος
  • Δ.Σ. 2005-2007: Πρόεδρος Ν. Μελανίτης, Αντιπρόεδρος Ν. Ταμβάκης, Γραμματέας Ι. Γιαννούλης, Ταμίας Ι. Κατσάνης, Έφορος Ν. Μαστοράκης, Μέλη Γ. Γαλάνης, Α. Παϊπέτης

 

*** Την ευθύνη του περιεχομένου της σελίδας την έχει ο Σύλλογος ΔΕΠ ΣΝΔ και δεν εκφράζει κατ' ανάγκη το Πολεμικό Ναυτικό***