Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Ποιοί Είμαστε: Ο Σύλλογος Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΔΕΠ) στου Ανώτατου Στρατιωτικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΑΣΕΙ) Σχολή Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ) ιδρύθηκε το 2004 με σκοπό την προώθηση των επιστημονικών, επαγγελματικών, εργασιακών, οικονομικών συμφερόντων των μελών του, τη μελέτη ζητημάτων και την συνεισφορά στην επίλυση προβλημάτων ακαδημαϊκής παιδείας της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων από άποψη οργάνωσης, λειτουργίας και προγραμματισμού ... (Καταστατικό Συλλόγου)

Μέλη του Συλλόγου ΔΕΠ: Ο Σύλλογος εκπροσωπεί όλες τις κατηγορίες πολιτικού επιστημονικού και διδακτικού προσωπικού της ΣΝΔ: καθηγητές, αναπληρωτές καθηγητές, επίκουρους καθηγητές, λέκτορες, επιμελητές, ειδικούς επιστήμονες, ειδικό εργαστηριακό και διδακτικό προσωπικό, που απασχολούνται σε μόνιμη βάση. ...

Δ.Σ. 2021-2023: Πρόεδρος Γ. Γαλάνης, Αντιπρόεδρος Χ. Βαζούρας, Γραμματέας Α. Τσάπαλης, Ταμίας Σ. Καλλίγερος, Εφορος Α. Ροφούζου, Μέλη: Α. Βανταράκης, Ν. Μελανίτης

Προηγούμενα Συμβούλια

  • Δ.Σ. 2019-2021: Πρόεδρος Γ. Γαλάνης, Αντιπρόεδρος Χ. Βαζούρας, Γραμματέας Α. Τσάπαλης, Ταμίας Σ. Καλλίγερος, Εφορος Α. Τσιγκόπουλος, Μέλη: Α. Βανταράκης, Ν. Μελανίτης
  • Δ.Σ. 2017-2019: Πρόεδρος Ν. Μελανίτης, Αντιπρόεδρος Γ. Γαλάνης, Γραμματέας Ε. Καραγιάννη, Ταμίας Α. Τσάπαλης, Εφορος Α. Βανταράκης, Μέλη Χ. Βαζούρας, Σ. Καλλίγερος
  • Δ.Σ. 2015-2017: Πρόεδρος Μ.Φαφαλιός, Αντιπρόεδρος Ν. Μελανίτης, Γραμματέας Σ. Καλλίγερος, Ταμίας Γ. Γαλάνης, Εφορος Α. Βανταράκης, Μέλη Χ.Βαζούρας, Ε. Καραγιάννη
  • Δ.Σ. 2013-2015: Πρόεδρος Χ.Βαζούρας, Αντιπρόεδρος Ν. Μελανίτης, Γραμματέας, Σ. Καλλίγερος, Ταμίας Γ. Γαλάνης, Εφορος Α. Βανταράκης, Μέλη Μ. Φαφαλιός, Ι. Γιαννούλης
  • Δ.Σ. 2011-2013: Πρόεδρος Ν. Μελανίτης, Αντιπρόεδρος Α. Τσιγκόπουλος, Γραμματέας, Ι. Γιαννούλης, Ταμίας Γ. Γαλάνης, Εφορος Π. Αντωνάκος, Μέλη Μ. Φαφαλιός, Σ. Καλλίγερος
  • Δ.Σ. 2009-2011: Πρόεδρος Μ.Φαφαλιός, Αντιπρόεδρος Ι. Γιαννούλης, Γραμματέας Α. Τσιγκόπουλος, Ταμίας Χ. Βαζούρας, Εφορος Ν.Μελανίτης Μέλη Γ. Γαλάνης, Ν.Ταμβάκης
  • Δ.Σ. 2007-2009: Πρόεδρος Μ.Φαφαλιός, Αντιπρόεδρος Ν. Ταμβάκης, Γραμματέας Α. Τσιγκόπουλος, Ταμίας Ι. Κατσάνης, Εφορος Ε. Καραγιάννη, Μέλη Ι. Γιαννούλης, Ι. Κούκος
  • Δ.Σ. 2005-2007: Πρόεδρος Ν. Μελανίτης, Αντιπρόεδρος Ν. Ταμβάκης, Γραμματέας Ι. Γιαννούλης, Ταμίας Ι. Κατσάνης, Εφορος Ν. Μαστοράκης, Μέλη Γ. Γαλάνης, Α. Παϊπέτης

 

*** Την ευθύνη του περιεχομένου της σελίδας την έχει ο Σύλλογος ΔΕΠ ΣΝΔ και δεν εκφράζει κατ' ανάγκη το Πολεμικό Ναυτικό***