Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΧΗΣ, ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΡ. ΤΣΙΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Βασικό αντικείμενο του Τομέα Συστημάτων Μάχης, Ναυτικών Επιχειρήσεων, Θαλασσίων Επιστημών, Ναυτιλίας, Ηλεκτρονικών & Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων είναι η παροχή διδακτικού έργου και η ανάπτυξη ερευνητικών δραστηριοτήτων στα γνωστικά πεδία:

 1. Ναυτιλία και Θαλάσσιες Επιστήμες
 2. Ναυτικές Επιχειρήσεις και Συστήματα Μάχης
 3. Ηλεκτρονικά
 4. Τηλεπικοινωνίες

Ο Τομέας υποστηρίζει διδακτικά και ερευνητικά τα γνωστικά αντικείμενα:

 • A. Ναυτιλία και Θαλάσσιες Επιστήμες
  1. Θεωρητική Ναυτιλία: Γεωδαισία, Αναλυτική Χαρτογραφία και Ναυτιλία. Συστήματα Προσδιορισμού Θέσης, Πλοήγησης και Χρόνου. Αναλυτικές μέθοδοι και αλγόριθμοι επίλυσης προβλημάτων ναυσιπλοΐας. Υδρογραφία. Ναυτική Χαρτογραφία. Θεωρία Σφαλμάτων Θέσεως στη Ναυτιλία.
  2. Εφαρμοσμένη Ναυτιλία: Μέθοδοι πλου Ακτοπλοΐας και Ωκεανοπλοΐας. Έντυποι και Ηλεκτρονικοί Ναυτικοί Χάρτες. Ναυτιλιακά Βοηθήματα. Ηλεκτρονικά Συστήματα Πλοήγησης. Παλίρροιες και Παλιρροιακά ρεύματα. Αστρονομική Ναυτιλία. Ναυτική Γεωγραφία.
  3. Στρατιωτική Ωκεανογραφία: Ταχεία Περιβαλλοντολογική Υποστήριξη Ναυτικών Επιχειρήσεων. Φυσικοχημικές ιδιότητες θαλάσσιας μάζας. Άλληλεπίδραση ατμόσφαιρας- θάλασσας. Θαλάσσιος κυματισμός. Θαλάσσια ρεύματα. Γεωλογική και Γεωμορφολογική ανάλυση θαλασσίου πυθμένα. Επίδραση του θαλασσίου περιβάλλοντος στις ναυτικές επιχειρήσεις (ανθυποβρυχιακός πόλεμος, ναρκοπόλεμος, αμφίβιες επιχειρήσεις). Εφαρμοσμένη Ναυτική Μετεωρολογία.
  4. Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών στις Θαλάσσιες Επιστήμες και τις Ναυτικές Επιχειρήσεις: Ηλεκτρονικοί Χάρτες, Ψηφιακές Γεωγραφικές Πληροφορίες και θεματικά επίπεδα συστημάτων γεωγραφικών πληροφοριών ναυτιλίας και ναυτικών επιχειρήσεων. Ψηφιακά μοντέλα εδάφους και ψηφιακά μοντέλα βυθού. Κατασκευή ναυτικών και επιχειρησιακών xαρτών σε περιβάλλον Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών.
  5. Τηλεπισκόπιση στις Θαλάσσιες Επιστήμες και τις Ναυτικές Επιχειρήσεις: Συστήματα, αισθητήρες και μέθοδοι συλλογής δεδομένων τηλεπισκόπησης. Επεξεργασία, ανάλυση και επιχειρησιακή εκμετάλλευση δεδομένων θαλασσίου περιβάλλοντος από συστήματα τηλεπισκό­πι­σης.
 • B. Ναυτικές Επιχειρήσεις και Συστήματα Μάχης
  1. Βλητική (Εσωτερική, Εξωτερική, Τερματική). Πυροβολική και Ναυτικά Όπλα. Καθοδηγούμενα Βλήματα (Κ/Β). Υδροακουστική και Συστήματα Σόναρ. Συστήματα Διευθύνσεως Βολής. Τακτικά Συστήματα. Αισθητήρες, στο RF και στο Ηλεκτροοπτικό Φάσμα. Συστήματα Συλλογής και Επεξεργασίας Πληροφοριών Μάχης. Ναυτικές και Συνδυασμένες Επιχειρήσεις. Θεωρία και Εφαρμογές του Ναυτικού Στρατιωτικού Ραντάρ. Ηλεκτρονικός και Δικτυοκεντρικός Πόλεμος. Επιχειρησιακή Έρευνα για τις Ναυτικές Επιχειρήσεις. Ολοκληρωμένα Συστήματα Διοικήσεως – Ελέγχου – Επικοινωνιών -Πληροφοριών, Αναγνώρισης και Επισκόπησης (C4ISR). Δορυφορικές / Διαστημικές Εφαρμογές. Πτητικά Μέσα και Μη Επανδρωμένα Οχήματα και Συστήματα Υποστήριξης.
 • Γ. Ηλεκτρονικά και Τηλεπικοινωνίες
  1. Ηλεκτρονική: Οργανολογία και Θεωρία Μετρήσεων. Τεχνικές και Πρότυπα Ηλεκτρονικών Μετρήσεων. Ηλεκτρονική Φυσική. Ημιαγωγικές Διατάξεις. Μικροηλεκτρονική. Αναλογικά και Ψηφιακά Ηλεκτρονικά Κυκλώματα και Συστήματα. Μοντελοποίηση Ηλεκτρονικών Στοιχείων και Κυκλωμάτων. Ηλεκτρονικά Υψηλών Συχνοτήτων. Μικροκυματικά και Μιλιμετρικά Στοιχεία, Ολοκληρωμένα Κυκλώματα και Συστήματα. Οπτοηλεκτρονική και Φωτονική. Αρχές και Σχεδιασμός Πομποδεκτών. Ηλεκτρονικά – Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα Πλοίου.
  2. Τεχνολογία Ασύρματων Συστημάτων: Διάδοση και Σκέδαση Ηλεκτρομαγνητικών Κυμάτων με Εφαρμογές στο Θαλάσσιο Περιβάλλον. Μικροκυματικές και Μιλιμετρικές Διατάξεις. Κεραίες. Ανάλυση και Σχεδιασμός Ασύρματων Ζεύξεων. Υποβρύχιες Ζεύξεις. Τεχνικές και Συστήματα Ραδιοεντοπισμού. Τεχνικές και Πρότυπα Ηλεκτρομαγνητικών Μετρήσεων. Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα και Παρεμβολές (EMI/EMC). Ναυτικά Ασύρματα Συστήματα.
  3. Τηλεπικοινωνίες και Δίκτυα: Συλλογή, Ανάλυση, Επεξεργασία, Κωδικοποίηση και Μετάδοση Αναλογικών και Ψηφιακών Σημάτων. Ασύρματες, Δορυφορικές και Κινητές Επικοινωνίες και Δίκτυα. Ενσύρματες και Οπτικές Επικοινωνίες και Δίκτυα. Ανάλυση και Σχεδιασμός Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων. Ναυτικά Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα.

 

Στον Τομέα λειτουργούν τα ακόλουθα εργαστήρια:

 1. Εργαστήριο Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Επιστημών.
 2. Εργαστήριο Συστημάτων Μάχης και Ναυτικών Επιχειρήσεων.
 3. Εργαστήριο Ηλεκτρονικής.
 4. Εργαστήριο Τηλεπικοινωνιών.