Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Οι Ναυτικοί Δόκιμοι γίνονται δεκτοί για φοίτηση στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων μέσω των Πανελλαδικών Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας. Στη Σχολή λειτουργεί το Τμήμα Ναυτικών Επιστημών και οι Ναυτικοί Δόκιμοι κατατάσσονται στις κατευθύνσεις Μαχίμων και Μηχανικών.

Η Σχολή Ναυτικών Δοκίμων είναι Ανώτατο Στρατιωτικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Σ.Ε.Ι.), ισότιμο με τα ιδρύματα του Πανεπιστημιακού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης.

Οι σπουδές είναι οργανωμένες σε τέσσερα έτη. Η Σχολή παρέχει στους Ν. Δόκιμους ευρεία ακαδημαϊκή, ναυτική και στρατιωτική εκπαίδευση με σκοπό να διαμορφώνει νέους αξιωματικούς με υψηλή κατάρτιση σε όλα τα επιστημονικά, τεχνολογικά και ναυτικά γνωστικά αντικείμενα που απαιτούνται για την κάλυψη των αναγκών του ΠΝ.

Η ακαδημαϊκή εκπαίδευση των Ν. Δοκίμων καλύπτει ευρύ φάσμα επιστημονικών πεδίων. Συγκεκριμένα αποσκοπεί στην επιστημονική γνώση των αντικειμένων των θετικών, εφαρμοσμένων, τεχνολογικών, κοινωνικών, ανθρωπιστικών και θεωρητικών επιστημών τα οποία υποστηρίζουν τη θεωρητική και πρακτική ναυτική εκπαίδευση.

Το ακαδημαϊκό έτος είναι οργανωμένο σε δύο εξάμηνα.

Χειμερινό εξάμηνο: Αρχές Σεπτεμβρίου - Μέσα Φεβρουαρίου
Το πρόγραμμα ακαδημαϊκής μόρφωσης διαρκεί 13 εβδομάδες και ολοκληρώνεται με περίοδο γραπτών εξετάσεων που διαρκεί 3 εβδομάδες.

Εαρινό εξάμηνο: Μέσα Φεβρουαρίου - Μέσα Ιουνίου
Το πρόγραμμα ακαδημαϊκής μόρφωσης διαρκεί 13 εβδομάδες και ολοκληρώνεται με περίοδο γραπτών εξετάσεων που διαρκεί 3 εβδομάδες.

Στο πλαίσιο διακρατικών συμφωνιών και προγραμμάτων στρατιωτικής μορφωτικής βοήθειας, στην Σχολή Ναυτικών Δοκίμων μπορούν να φοιτήσουν και αλλοδαποί σπουδαστές. Πριν την ένταξη τους στο A' έτος οι αλλοδαποί σπουδαστές εγγράφονται και φοιτούν στο ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ.

Σημειώνεται ότι λοιπές ειδικότητες Αξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού όπως Οικονομικοί, Ιατροί κτλ, εκπαιδεύονται σε αντίστοιχες Σχολές Σωμάτων των Ενόπλων Δυνάμεων.

Στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων εκπαιδεύονται επίσης και οι Δόκιμοι Σημαιοφόροι Λιμενικού Σώματος οι οποίοι στελεχώνουν το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.

Στο πλαίσιο κινητικότητας οι Ν. Δόκιμοι εκπαιδεύονται επιλεκτικά σε προγράμματα Στρατιωτικού ERASMUS σε Ευρωπαϊκές Σχολές του εξωτερικού για περιορισμένο χρονικό διάστημα.