Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΔΡ. ΚΑΛΛΙΓΕΡΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ

Ο Τομέας και τα Εργαστήριά του αποσκοπούν στην παροχή υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικών υπηρεσιών προς τους Ν. Δοκίμους και παράλληλα στην παροχή συμβουλευτικών, μελετητικών και ερευνητικών υπηρεσιών σε θέματα που άπτονται του γνωστικού τους αντικειμένου και απασχολούν το Πολεμικό Ναυτικό και την ελληνική αμυντική και ναυτική βιομηχανία.

Τα 3 Εργαστήρια του ΤΕΜΝΥ α) Εφαρμοσμένης Μηχανικής (ΕΕΜ), β) Τεχνολογίας Ναυτικών Υλικών (ΕΤΝΥ) και Καυσίμων και Λιπαντικών (ΕΚΛ) συντονίζουν και υλοποιούν την εκπαίδευση των Ν. Δοκίμων σε θέματα Υλικών (ναυτικού κυρίως περιβάλλοντος) η οποία άπτεται τριών θεματικών κατευθύνσεων:

  1. Εφαρμοσμένη Μηχανική και αριθμητικές μέθοδοι ανάλυσης των κατασκευών
  2. Επιστήμη, Τεχνολογία, Πειραματική Αντοχή & Αστοχία των Ναυτικών Υλικών (κυρίως μέταλλα αλλά και αμέταλλα, σύνθετα κεραμικά και πολυμερή υλικά)
  3. Τεχνολογία Καυσίμων και Λιπαντικών και αλληλεπίδραση με τα υλικά και το περιβάλλον

Πέραν των ανωτέρω βασικών κατευθύνσεων, τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του Τομέα επεκτείνονται και σε διαθεματικούς κλάδους που σχετίζονται με τις παραπάνω περιοχές και επιβάλλονται από τις διεθνείς τάσεις και εξελίξεις, όπως: δομικά και λειτουργικά υλικά, πόροι και ενέργεια, υλικά και περιβάλλον, ποιότητα, συντήρηση, εξοικονόμηση, τυποποίηση.

 

Ο Τομέας Εφαρμοσμένης Μηχανικής και Ναυτικών Υλικών της ΣΝΔ διαθέτει πιστοποιημένο σύστημα διαχείρισης της ποιότητας από την TUV Austria Hellas σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 9001:2015 (No.: 20001230008488) για τα ακόλουθα πεδία εφαρμογής: «Εκπόνηση μελετών έρευνας, ανάπτυξης και δικανικής μηχανικής σε ναυτικά υλικά και συστήματα» και «Μελέτη και αξιολόγηση των επιπτώσεων από τη χρήση καυσίμων, βιοκαυσίμων και λιπαντικών στη λειτουργία και επιχειρησιακή ετοιμότητα των ναυτικών και μηχανολογικών μέσων».

EN ISO 9001:2015

No.: 20001230008488