Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ

Διευθυντής Εργαστηρίου: Σ. Καλλίγερος, Αναπλ. Καθηγητής ΣΝΔ 
Γραφείο: Ισόγειο Κτιρίου Εργαστηρίων 
Τ/Φ: +30 210 45 81 656 
e-mail: sskalligeros[at]hna[dot]gr

Τα ερευνητικά μας ενδιαφέροντα εστιάζονται στην επιδίωξη να αναπτυχθεί μια θεμελιώδη κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι ιδιότητες των καυσίμων επηρεάζουν την συμπεριφορά και τα υλικά των μηχανών οι οποίες χρησιμοποιούνται τόσο για στρατιωτικούς όσο και για πολιτικούς σκοπούς. Ταυτόχρονα επιδιώκεται να εξερευνηθεί η επίδραση των ιδιοτήτων των καυσίμων στο περιβάλλον.

Το έργο αυτό τελικά θα δώσει την δυνατότητα να είναι κατανοητή και προβλέψιμη η απόδοση των καυσίμων στις μηχανές αλλά και η επίδρασή τους στο περιβάλλον γνωρίζοντας όχι μόνο την χημική σύσταση αλλά συνολικά τα χαρακτηριστικά τους. Στο έργο αυτό συμμετέχουν και οι Ναυτικοί Δόκιμοι μέσα από την εκτέλεση των διπλωματικών εργασιών τους αποκτώντας εμπειρία με την χρησιμοποίηση εργαστηριακού και επιχειρησιακού εξοπλισμού.

Τα ενδιαφέροντα αυτά είναι: Τεχνολογία Καυσίμων και Λιπαντικών. Επιπτώσεις της Ποιότητας των Καυσίμων στην λειτουργία, στα Υλικά των Κινητήρων και το Περιβάλλον. Τεχνολογίες Παραγωγής Ανανεώσιμων & Εναλλακτικών Καυσίμων. Συσχετισμός της σύστασης καυσίμων με χαρακτηριστικά της καύσης. Ρύπανση περιβάλλοντος από καύσιμα και καύση. Διασφάλιση Ποιότητας. Τυποποίηση της Πετρελαϊκής & Ενεργειακής Βιομηχανίας. Διαχείριση της Ενέργειας. Προστασία Περιβάλλοντος. Ταυτοποίηση και αντιμετώπιση πετρελαιοκηλίδων. Ασφάλεια, Πυρασφάλεια σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης και διακίνησης καυσίμων. Βελτιωτικά-Πρόσθετα. Κυψέλες Καυσίμου. Προωθητικά Καύσιμα οπλικών συστημάτων.

Πολιτική Ποιότητας Εργαστηρίου