Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Ο Τομέας Εφαρμοσμένης Μηχανικής & Ναυτικών Υλικών προσφέρει τα ακόλουθα μαθήματα (σε παρένθεση το αρμόδιο Εργαστήριο):

Κατεύθυνση Μαχίμων:

 • Εισαγωγή στην Εφαρμοσμένη Μηχανική (ΕΕΜ)
 • Επιστήμη και Τεχνολογία των Ναυτικών Υλικών (ΕΤΝΥ)
 • Πειραματική Αντοχή και Αστοχία των Υλικών (ΕΤΝΥ)

 

Κατεύθυνση Μηχανικών:

 • Τεχνολογία Καυσίμων και Λιπαντικών (ΕΚΛ)
 • Εφαρμοσμένη Μηχανική Ι (ΕΕΜ)
 • Επιστήμη των Υλικών (ΕΤΝΥ)
 • Εφαρμοσμένη Μηχανική ΙΙ (ΕΕΜ)
 • Τεχνολογία των Ναυτικών Υλικών (ΕΤΝΥ)
 • Εφαρμοσμένη Μηχανική ΙΙΙ (ΕΕΜ)
 • Πειραματική Αντοχή και Αστοχία των Υλικών (ΕΤΝΥ)
 • Εισαγωγή στα Πεπερασμένα Στοιχεία (ΕΕΜ)

 

Το περιεχόμενο των διδασκόμενων μαθημάτων από τον Τομέα περιγράφεται στον Κανονισμό Σπουδών. Για τους εγγεγραμμένους χρήστες, τα μαθήματα παρουσιάζονται αναλυτικά στη διαδικτυακή πλατφόρμα τηλε-εκπαίδευσης.

Κάθε Ν. Δόκιμος, με την αποφοίτησή του, έχει διδαχθεί: Μάχιμοι Ν. Δόκιμοι: 104 διδακτικές ώρες μαθημάτων του Τομέα Μηχανικοί Ν. Δόκιμοι: 299 διδακτικές ώρες μαθημάτων του Τομέα. Περίπου το 1/3 των διδακτικών ωρών είναι εργαστηριακές.