Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΔΡ. ΤΕΜΠΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ

Βασικό αντικείμενο του Τομέα Ανθρωπιστικών και Πολιτικών Επιστημών της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων είναι η παροχή διδακτικού έργου και η ανάπτυξη ερευνητικών δραστηριοτήτων στα γνωστικά πεδία:

Α. Ναυτική Ιστορία: Ναυτική Ιστορία. Θεωρία Στρατηγικής. Ναυτική Γεωγραφία. Γεωπολιτική.
Β. Φιλοσοφία: Γενική Φιλοσοφία. Φιλοσοφία του Πολέμου.
Γ. Κοινωνιολογία: Γενική Κοινωνιολογία. Κοινωνιολογία του Πολέμου.
Δ. Ψυχολογία: Ατομική, Ομαδική & Κοινωνική Ψυχολογία.
Ε. Δίκαιο: Δίκαιο της Θάλασσας. Δίκαιο Ενόπλων Συγκρούσεων. Στρατιωτικό Ποινικό Δίκαιο.
ΣΤ. Στοιχεία Οικονομίας: Οικονομία της Άμυνας.
Ζ. Διευθυντική: Ηγεσία.
Η. Ελληνική Γλώσσα & Φιλολογία.
Θ. Αγγλική Γλώσσα & Φιλολογία.
Ι. Γαλλική Γλώσσα & Φιλολογία.
ΙΑ. Γερμανική Γλώσσα & Φιλολογία.
ΙΒ. Θεωρία Φυσικής Αγωγής & Φυσιολογίας.

Στον Τομέα λειτουργεί το Εργαστήριο Ναυτικής Ιστορίας της Ελλάδας.