Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΣΧΟΛΗ

Οι απόφοιτοι της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων είναι Αξιωματικοί του Πολεμικού Ναυτικού, και φέρουν το βαθμό του Σημαιοφόρου. Αυτή είναι μόνο η αρχή μιας ενδιαφέρουσας και παραγωγικής σταδιοδρομίας στο Πολεμικό Ναυτικό.

Κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους στο Πολεμικό Ναυτικό, υπηρετούν σε πλοία του Στόλου με κορυφαία τη θέση του Κυβερνήτη, εάν πρόκειται για μάχιμο ή του Α΄ Μηχανικού, εάν πρόκειται για μηχανικό Αξιωματικό. Στη συνέχεια, αλλά και ενδιάμεσα κατά την καριέρα τους στο Στόλο, τοποθετούνται σε επιτελικές, διευθυντικές και διοικητικές θέσεις τόσο στο Πολεμικό Ναυτικό, όσο και στο ΓΕΕΘΑ ή το Υπουργείο Εθνικής 'Αμυνας.

Επίσης, έχουν τη δυνατότητα, εφόσον το επιθυμούν, να τοποθετηθούν σε θέσεις εξωτερικού, σε ελληνικές πρεσβείες, διασυμμαχικά στρατηγεία και κλιμάκια του Πολεμικού Ναυτικού. Ο ανώτατος βαθμός, στον οποίο μπορεί να προαχθεί ένας μάχιμος Αξιωματικός, είναι αυτός του Ναυάρχου και η ανώτατη θέση, στην οποία μπορεί να τοποθετηθεί αυτή του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Εθνικής 'Αμυνας. Αντίστοιχα για μηχανικό Αξιωματικό, ο ανώτατος βαθμός είναι του Αντιναυάρχου και η ανώτατη θέση αυτή του Γενικού Επιθεωρητή Ναυτικού ή Διοικητή Διοικητικής Μέριμνας Ναυτικού.

Μετά τα τέσσερα χρόνια στο βαθμό του Σημαιοφόρου, προάγονται στο βαθμό του Ανθυποπλοιάρχου και παρακολουθούν το Σχολείο Αξιωματικών Επιστασιών Πλοίων, διάρκειας δέκα μηνών για μάχιμους Αξιωματικούς και έξι μηνών για μηχανικούς Αξιωματικούς. Η εκπαίδευση αυτή θεωρείται συνέχεια της ακαδημαϊκής εκπαίδευσης, την οποία έλαβαν κατά τη διάρκεια της φοιτήσεώς τους στη ΣΝΔ. Επιπρόσθετα, έχουν τη δυνατότητα να διδαχθούν εξειδικευμένα θέματα, με τα οποία έχουν ήδη έλθει ή θα έλθουν σε επαφή κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους σε πολεμικά πλοία.

Εκτός της εκπαίδευσης, την οποία λαμβάνουν στο Σχολείο Αξιωματικών Επιστασιών Πλοίων, έχουν τη δυνατότητα να φοιτήσουν στην Σχολή Διοίκησης και Επιτελών Π.Ν. και σε σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων στην Ελλάδα, όπως η Ανώτατη Διακλαδική Σχολή Πολέμου (ΑΔΙΣΠΟ) και η Σχολή Εθνικής Άμυνας (ΣΕΘΑ), η οποία χορηγεί πτυχίο ισοδύναμο με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών. Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα φοιτήσεως στις αντίστοιχες Σχολές Πολέμου και Σχολές Εθνικής Άμυνας χωρών - μελών του ΝΑΤΟ.

Μετά την περάτωση της φοιτήσεώς τους στη ΣΝΔ, οι Ναυτικοί Δόκιμοι ονομάζονται Αξιωματικοί του Πολεμικού Ναυτικού και φέρουν το βαθμό του Σημαιοφόρου. Η αρχή της σταδιοδρομίας τους περιλαμβάνει την τοποθέτηση τους σε πλοία του Στόλου, όπου υπηρετούν τα τρία πρώτα έτη της σταδιοδρομίας τους ως μάχιμοι ή μηχανικοί Αξιωματικοί. Κατά τη διάρκεια αυτών των πρώτων ετών, υπάρχει η δυνατότητα, εφόσον το επιθυμούν, να επιλεγούν για συνέχιση της σταδιοδρομίας τους σε Υποβρύχια, Ελικόπτερα, Αεροσκάφη Ναυτικής Συνεργασίας ή στην Ομάδα Υποβρυχίων Καταστροφών (Ο.Υ.Κ.). Με την ένταξή τους στο δυναμικό των ανωτέρω μέσων, αποκτούν γνώσεις και δεξιότητες, οι οποίες θα τους ακολουθούν σε όλη τους τη ζωή.

Κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας των αποφοίτων στο Πολεμικό Ναυτικό, η ακαδημαϊκή μετεκπαίδευση είναι συνεχής. Στους βαθμούς του Ανθυποπλοίαρχου, του Υποπλοίαρχου και του Πλωτάρχη οι απόφοιτοι έχουν τη δυνατότητα να φοιτήσουν σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού, όπως το Naval Postgraduate School (NPS) στην Καλιφόρνια ΗΠΑ, το Cranfield University στη Μ. Βρετανία, το Harvard University και το Massachusetts Institute of Technolology (MIT) στη Βοστώνη ΗΠΑ, καθώς και της Ελλάδας, όπως το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, αποκτώντας μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στους τομείς της Μηχανολογίας Όπλων,των Ηλεκτρονικών, των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, της Ναυπηγίας, της Εφαρμοσμένης Φυσικής, της Επιχειρησιακής Έρευνας, της Διοικητικής - Management, κ.τ.λ.

Από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, οι απόφοιτοι της ΣΝΔ έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν το πρώτο Δι-ιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών της ΣΝΔ σε συνεργασία με το Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιά με τίτλο «Διοίκηση στη Ναυτική Επιστήμη και Τεχνολογία» σύμφωνα με το ΠΔ 43/2020 (ΦΕΚ Α΄95).