Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Διευθυντής Τομέα Εφαρμοσμένης Μηχανικής & Ναυτικών Υλικών,

Email: sskalligeros[at]hna[dot]gr

Τηλ:  210 45 81 656

Κοσμήτορας Ακαδημαϊκών Σπουδών από το 2019,

Email: nmelan[at]hna[dot]gr

Τηλ.:  210 45 81 330

ΔΡ. ΚΑΝΔΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Διευθυντής Εργαστηρίου Εφαρμοσμένης Μηχανικής,

Email: chkan[at]hna[dot]gr

Τηλ.:  210 45 81 344

Διευθυντής Εργαστηρίου Ναυτικών Υλικών,

Email: karalisdimitris[at]hna[dot]gr

Τηλ.:  210 45 81 655

ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Επιστημονικός Συνεργάτης,

Email: pan.adonakos[at]hna[dot]gr

Τηλ.:  210 45 81 371

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ

Ειδικός Επιστήμονας,

Email: dtheodor[at]hna[dot]gr

Τηλ.:  210 45 81 330

Ειδικός Επιστήμονας,

Email: ambrosa[at]hna[dot]gr

Τηλ.:  210 45 81 344