Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Διευθυντής Εργαστηρίου: Δ. Κάραλης, Επικ. Καθηγητής ΣΝΔ 
Γραφείο: Ισόγειο Κτιρίου Εργαστηρίων 
Τ/Φ: +30 210 45 81 655 
e-mail: karalisdimitris[at]hna[dot]gr

Σε επίπεδο έρευνας και ανάπτυξης, το Εργαστήριο παρακολουθεί ανελλιπώς τις διεθνείς επιστημονικές εξελίξεις και τα μέλη του πραγματοποιούν κάθε χρόνο σημαντικό αριθμό ερευνητικών μελετών στις πιο κάτω επιστημονικές περιοχές:

  1. Μέταλλα και Κράματα Μετάλλων (Metals and Alloys).
  2. Επιστήμη, Τεχνολογία, Μεταλλουργία και Αντοχή Συγκολλήσεων Μετάλλων (Science, Technology and Strength of Welded Structures, Welding Metallurgy).
  3. Υπολογιστική Θερμομηχανική Ανάλυση Συγκολλήσεων με τη Μέθοδο των Πεπερασμένων Στοιχείων (Thermomechanial Computational Welding Mechanics).
  4. Διερεύνηση Αιτιών και Ανάλυση Μηχανισμών Αστοχίας Μεταλλικών Κατασκευών (Failure Analysis of Metallic Structures).
  5. Συστήματα Πρόβλεψης Αστοχίας Μεταλλικών Κατασκευών (Failure and Fatigue Monitoring Systems for Metallic Structures).

Απώτερος σκοπός του Εργαστηρίου είναι η εξέλιξη και η βελτιστοποίηση αλγορίθμων και διαδικασιών που επιτρέπουν την αποτίμηση της επιτελεστικότητας μιας μεταλλικής κατασκευής συναρτήσει των υφιστάμενων θερμικών, μηχανικών και μεταλλουργικών παραγόντων, λαμβάνοντας υπόψη ταυτόχρονα τόσο τις μεθόδους ανέγερσης της κατασκευής, όσο και τους υπάρχοντες μηχανισμούς υποβάθμισής της. Ενδεικτικά παραδείγματα τέτοιων περιπτώσεων παρουσιάζονται πιο κάτω.

Πολιτική Ποιότητας Εργαστηρίου

 

ETNY

Αριστερά: Global FEA model για τον υπολογισμό της στρεπτικής ακαμψίας των 7 διαβρωμένων cargo holds ελληνικού 75,000 DWT bulk carrier. Δεξιά: Local FEA model για τον υπολογισμό της στρεπτικής ακαμψίας των διαβρωμένων εξωτερικών ελασμάτων και νομέων του hold 7, με βάση τα αποτελέσματα του Global model και τις παραμένουσες τάσεις εκ της συγκολλήσεως (GMAW).