Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διευθυντής Εργαστηρίου: Τσιγκόπουλος Ανδρέας, Καθηγητής ΣΝΔ
Γραφείο: B07 - 2ος Όροφος Κτιρίου Εργαστηρίων
Τ/Φ: 210 45 81 606
e-mail: atsigo[at]hna[dot]gr

Το Εργαστήριο Ναυτιλίας και Θαλασσίων Επιστημών της ΣΝΔ δημιουργήθηκε το έτος 2003 μετά την έκδοση του Ν. 3181 περί ΑΣΕΙ με την ενσωμάτωση σε αυτό όλων των δραστηριοτήτων και του αντίστοιχου εξοπλισμού των Εδρών “Ναυτιλία Ι” και “Ναυτιλία ΙΙ” του προγενέστερου οργανωτικού σχήματος της ΣΝΔ, όπως η οργάνωση, ο συντονισμός και η υλοποίηση της διδασκαλίας των μαθημάτων/γνωστικών αντικειμένων Ναυτιλίας και Θαλασσίων Επιστημών, καθώς και η εκτέλεση των σχετικών με τα γνωστικά αυτά αντικείμενα ερευνητικών δραστηριοτήτων.

Α Έτος:

 • Γενική Ναυτιλία - Ακτοπλοΐα
 • Ναυτική Τέχνη
 • Εφαρμοσμένη Ναυτιλία
 • ΔΚΑΣ - Χειρισμοί Πλοίου
 • Στοιχεία Ναυτιλίας και Ναυτική Τέχνη (Κατέυθυνση Μαχίμων)

B Έτος:

 • Αστρονομική Ναυτιλία - Παλίρροιες
 • Θεωρητική Ναυτιλία και Εφαρμογές
 • Ναυτική Μετεωρολογία

Γ Έτος:

 • Ηλεκτρονικά Συστήματα Πλοήγησης
 • Υδρογραφία - Ωκεανογραφία
 • Η/Ν Χάρτες και Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών στη Ναυσιπλοΐα
 • Ναυτικές Επιχειρήσεις

Δ Έτος:

 • Θαλάσσιο Περιβάλλον και Ναυτικές Επιχειρήσεις
 • Ειδικά Θέματα Ναυτιλίας & Θαλασσίων Επιστημών Ι
 • Ειδικά Θέματα Ναυτιλίας & Θαλασσίων Επιστημών ΙΙ

 

Η αναλυτική περιγραφή της ύλης των μαθημάτων αναγράφεται στον Οδηγό Σπουδών της ΣΝΔ όπου μπορείτε να τους βρείτε εδώ.

Τα κυριότερα ερευνητικά ενδιαφέροντα του Εργαστηρίου Ναυτιλίας και Θαλασσίων Επιστημών της ΣΝΔ καλύπτουν τα εξής:

 • Εξελίξεις μεθόδων και τεχνολογιών Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ναυτιλίας-Πλοήγησης, σύμφωνα με το σχέδιο eNav_SIP του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO E-Navigation Strategy Implementation Plan).
 • Εφαρμογές Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών στην υποστήριξη της Ναυσιπλοΐας και των Ναυτικών Επιχειρήσεων.
 • Εφαρμογές Τηλεπισκόπισης στις Θαλάσσιες Επιστήμες και στις Ναυτικές και Διακλαδικές Επιχειρήσεις.
 • Επίδραση του θαλασσίου περιβάλλοντος στην αποτελεσματικότερη σχεδίαση-εκτέλεση των Ναυτικών Επιχειρήσεων.
 • Ανάπτυξη λογισμικού επίλυσης προβλημάτων ναυσιπλοΐας.