Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Ο Τομέας Συστημάτων Μάχης, Ναυτικών Επιχειρήσεων, Θαλασσίων Επιστημών, Ναυτιλίας, Ηλεκτρονικών & Τηλεπικοινωνιών προσφέρει τα ακόλουθα μαθήματα:

  1. ΝΑΥΤΙΛΙΑ: 1ο, 2ο, 3ο και 4ο έτος Μαχίμων και 1ο έτος Μηχανικών
  2. ΝΑΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ: 1ο έτος Μαχίμων και Μηχανικών
  3. ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ: 2ο έτος Μαχίμων
  4. ΝΑΥΤΙΚΑ ΟΠΛΑ: 2ο, 3ο και 4ο έτος Μαχίμων
  5. ΝΑΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 3ο και 4ο έτος Μαχίμων
  6. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ: 3ο έτος Μαχίμων και Μηχανικών
  7. ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ: 4ο έτος Μαχίμων και Μηχανικών