Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Διευθυντής Εργαστηρίου: Βαζούρας Χρήστος, Αναπληρωτής Καθηγητής ΣΝΔ
Γραφείο: B08 - 2ος Όροφος Κτιρίου Εργαστηρίων
Τ/Φ: +30 210 45 81 601
e-mail: chvazour[at]hna[dot]gr

Το Εργαστήριο υποστηρίζει τη διδασκαλία των προπτυχιακών μαθημάτων

 • ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ I (Δ' ΕΤΟΣ, ΧΕΙΜ. ΕΞ. ΜΑΧΙΜΩΝ – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ): 5 ώρες/εβδομάδα
 • ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ II (Δ' ΕΤΟΣ, ΕΑΡ. ΕΞ. ΜΑΧΙΜΩΝ – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ): 5 ώρες/εβδομάδα
 • ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ-ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΡΑΝΤΑΡ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΟΠΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Γ' ΕΤΟΣ, ΕΑΡ. ΕΞ. ΜΑΧΙΜΩΝ): 4 ώρες/εβδομάδα
 • ΝΑΥΤΙΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ / ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΑ / ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΑ (Δ' ΕΤΟΣ, χειμ. ΕΞ. ΔΣΛΣ-ΚΥΒ): 3 ώρες/εβδομάδα
 • ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ-ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΡΑΝΤΑΡ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΟΠΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Δ' ΕΤΟΣ, ΕΑΡ. ΕΞ. ΔΣΛΣ-ΚΥΒ): 4 ώρες/εβδομάδα

 

Αναλυτική περιγραφή της ύλης περιλαμβάνεται στον Οδηγό Σπουδών της ΣΝΔ και στον Οδηγό Σπουδών της Σχολής Δ.Σ.Λ.Σ. – ΕΛ. ΑΚΤ.

To εργαστήριo διαθέτει (μέσω απογραφικής κατοχής ή δανεισμού) σειρά οργάνων για εκπαιδευτική και ερευνητική χρήση (δοκιμές / μετρήσεις στο εργαστήριο ή στο πεδίο) καθώς και υπολογιστικό εξοπλισμό (Windows / Linux PCs για προσομοίωση, ψηφιοποίηση και επεξεργασία σημάτων) και λοιπά εκπαιδευτικά υλικά (προβολικό, πίνακες) και επίπλωση (πάγκους εργασίας).

Ειδικότερα ο μετρητικός εξοπλισμός περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

 • Αναλυτές φάσματος (Spectrum Analyzers) Anritsu MS560J, HP 8591E, Marconi 2382, Aeroflex IFR 2395 σε συχνότητες 100 Hz - 26.5 GHz
 • Αναλυτές δικτύων (Vector Network Analyzers) Anritsu MS560J, PicoVNA 106, Keysight P9372A9 σε συχνότητες 100 Hz - 9 GHz
 • Μετρητές υψίσυχνης (RF) και μικροκυματικής ισχύος (HP 432A, HP 436A, GM 460B) με αισθητήρες (probes) σε συχνότητες 10 MHz - 18 GHz και για εύρος ισχύων 0.3 nW ως 3W
 • Μετρητής οπτικής ισχύος (Ando AQ 1974) με αισθητήρες (probes) σε μήκη κύματος 400 - 1650 nm
 • Μετρητές ηλεκτρικού πεδίου - έντασης ακτινοβολίας (Narda 8606, 8718) με αισθητήρες (probes) σε συχνότητες 300 kHz - 26 GHz
 • Συχνόμετρα σε συχνότητες ως 26 GHz
 • Δέκτες EMI (test receivers) R&S ESH2, ESV και διακριβωμένες κεραίες (R&S loop, rod, whip, dipoles) στις περιοχές συχνοτήτων MF, HF, VHF, UHF
 • Αναλυτές διαμορφώσεων για συνεχή και παλμικά σήματα (HP/Agilent 53310A, 5373A) σε συχνότητες ως 2.5 GHz
 • Μετρητής συντελεστή θορύβου HP 8970A με πηγή HP 346A
 • Όργανα χαρακτηρισμού ηλεκτρονικών στοιχείων σε χαμηλές και υψηλές συχνότητες (Keithley 4200 SCS, HP 4284A LCR)
 • Ανηχοϊκός κλωβός (διαστάσεων περίπου 150 × 90 × 60 cm) με πυραμιδοειδείς απορροφητές για συχνότητες άνω των 2 GHz περίπου
 • Γεννήτριες υψίσυχνων (RF) και μικροκυματικών σημάτων (Marconi 2042, HP 8645A) σε συχνότητες ως 5.4 GHz
 • Μικροκυματικές γεννήτριες παλιότερου (λυχνίας Klystron, διόδου Gunn) και νεότερου τύπου (DRO, YIG, PLL synthesized) σε συχνότητες ως 18 GHz, περιλαμβάνοντας ιδιοκατασκευές (στα πλαίσια διπλωματικών εργασιών) σε συχνότητες 8 - 10 και 6 - 12 GHz
 • Γεννήτριες παλμοσειρών (HP 81110A κ.α.) σε συχνότητες ως 320 MHz
 • Μικροκυματικές και χιλιοστομετρικές κεραίες (χοάνης και κατόπτρου)
 • Μικροκυματικά και χιλιοστομετρικά ενεργά (πηγές, ενισχυτές, μίκτες, διευκρινιστές κ.α.) και παθητικά στοιχεία (κυματοδηγών και ομοαξονικά), περιλαμβάνοντας μικροκυματικούς εξασθενητές ακριβείας και εξασθενητές ισχύος σε συχνότητες ως την Ku-band
 • Ιδιοκατασκευές για μέτρηση ραδιοδιατομής (RCS - Radar Cross Section) με τη μέθοδο CW cancellation, συντελεστή διέλευσης / απομόνωσης (shielding) σύνθετων υλικών κ.α.
 • Σταθεροί ταλαντωτές (frequency standards) HP και R&S
 • Όργανα γενικής χρήσης όπως πολύμετρα, παλμογράφοι, γέφυρα RLC, γεννήτριες σήματος σε χαμηλότερες συχνότητες (≲ 20 MHz) κ.α.

To Εργαστήριo Τηλεπικοινωνιών υποστηρίζει μέσω μετρήσεων – δοκιμών (στο εργαστήριο και στο πεδίο) και κατασκευών ερευνητικές / αναπτυξιακές δραστηριότητες των μελών του και συνεργαζόμενων ερευνητών σε αντικείμενα που περιλαμβάνουν

 • Μετρήσεις ηλεκτρομαγνητικών πεδίων και σημάτων (με εφαρμογές σε ραδιοεντοπισμό, Η/Μ συμβατότητα, προστασία από Η/Μ ακτινοβολία, χαρακτηρισμό υλικών κτλ.)
 • Διάδοση και σκέδαση ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων σε σύνθετα περιβάλλοντα
 • Επίγειες και δορυφορικές ραδιοζεύξεις
 • Μικροκυματικοί και ηλεκτροοπτικοί αισθητήρες
 • Σχεδίαση – υλοποίηση και δοκιμή μικροκυματικών στοιχείων
 • Ηλεκτρομαγνητικές ιδιότητες σύνθετων υλικών
 • Ραδιοεντοπισμός σε γήινο και θαλάσσιο περιβάλλον
 • Μετρήσεις / δοκιμές σε συστήματα ναυτικού – αμυντικού ενδιαφέροντος
 • Λήψη – ανίχνευση και ανάλυση σημάτων με χρήση τεχνολογίας Software Radio για τηλεπικοινωνιακές και αμυντικές εφαρμογές

Προπτυχιακές εργασίες

 • Παπανδρέου Γ., «Μέτρηση ΗΜ πεδίου από 75 ΜΗz εως 3 GHz για την ασφάλεια του προσωπικού – πληρώματος», 2013-2014
 • Λουκάς Σ., «Ψηφιακή διαμόρφωση στο σύστημα Link 11 και ανάλυση σχετικών κυματομορφών», 2013-2014
 • Μποβιάτσης Κ., «Ψηφιακή διαμόρφωση στο σύστημα Link 11 και προσομοίωση μετάδοσης δεδομένων», 2014-2015
 • Ζουλάκης Κ., «Χαρακτηριστικά επίδοσης ναυτιλιακών ραντάρ σύμφωνα με το νέο πρότυπο IEC 62388 Ed.2», 2014-2015
 • Κουκουλομμάτης Γ., «Μετρήσεις Η/Μ πεδίων σε ευρεία ζώνη RF συχνοτήτων», 2014-2015
 • Τριάντος Η., «Ανάλυση ψηφιακών ασύρματων ζεύξεων του συστήματος Link 11», 2015-2016
 • Βαρνάβα Π., «Μικροκυματικοί ταλαντωτές στερεάς κατάστασης (solid state)», 2017-2018
 • Χονδρογιάννης Ε., «Μετρήσεις μικροκυματικής ακτινοβολίας σε πλοία του ΠΝ», 2018-2019
 • Θρασυβούλου Μ., «Απλή μικροκυματική γεννήτρια συχνοτήτων», 2018-2019
 • Χατζηδημητρίου Ο., «Μελέτη ασύρματης ζεύξης παράκτιου σταθμού-υποβρυχίου», 2018-2019
 • Κορκολή Χ.-Α., «Ανίχνευση ρωγμών σε μεταλλικές επιφάνειες με μικροκυματικές μεθόδους», 2018-2019
 • Κακούρης Ξ., «Διάδοση ραδιοκυμάτων 10 kHz – 30 MHz πάνω από θαλάσσια επιφάνεια και εφαρμογές», 2019-2020
 • Σοφράς Ε., «Μετρήσεις ραδιοδιατομής (RCS) απλών στόχων σε συχνότητες 8-10 GHz», 2019-2020
 • Γεωργιόπουλος Α.-Α., «Σύστημα ανίχνευσης κίνησης με βάση την μετατόπιση Doppler», 2019-2020
 • Μπαδέκας Ν., «Ανίχνευση διστατικής σκέδασης από μη επανδρωμένο αεροσκάφος», 2019-2020
 • Μάρκου Θ., «Ανάλυση Γραμμικών Στοιχειοκεραιών και Ανάπτυξη Σχετικού Λογισμικού», 2020-2021
 • Τούντας Θ., «Κατασκευή μικροκυματικού δέκτη σε συχνότητες της X-band», 2020-2021
 • Κυριάκου Σ., «Μετρήσεις ραδιοδιατομής (RCS) σε συχνότητες 9- 11 GHz», 2020-2021
 • Ζησιμόπουλος Θ., «Παρακολούθηση τηλεπικοινωνιακών σημάτων μέσω Software Defined Radio (SDR)», 2022-2023
 • Γεωργακούδης Ι., «Συστήματα χωρικού εντοπισμού για εφαρμογές ηλεκτρονικού πολέμου» , 2022-2023

 

Μεταπτυχιακές εργασίες

 • Αντωνίνη Μ., «Ανίχνευση ρωγμών σε μεταλλική πλάκα με μικροκυματική μέθοδο», 2019-2020
 • Αμαργιανού Χ. – Ξυγκάκη Α.Κ., «Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (IMO), Διεθνής Σύμβαση για την ασφάλεια στη θάλασσα (SOLAS), Πλαίσιο εφαρμογής και συμβολή των συστημάτων Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής», 2021-2022
 • Ζήσης Γ., «GPS: Βασικές αρχές και λειτουργία», 2021-2022
 • Ζουλάκης Κ., «Συστήματα ναυτιλιακών ραντάρ: δομή, λειτουργία και προδιαγραφές», 2021-2022
 • Θωμαΐδης Π., «Συστήματα ναυτιλιακών ραντάρ-ARPA: δομή, λειτουργία και προδιαγραφές», 2021-2022
 • Κάπρος Π., «Δορυφορικά ναυτικά συστήματα επικοινωνιών, πληροφοριών και υποστήριξης ναυσιπλοΐας. Παρόν, τάσεις και μελλοντικές προοπτικές.», 2021-2022
 • Τουζλαντζής Α. – Χαρίσης Κ., «Ολοκληρωμένο Σύστημα Ναυτιλίας / Γεφύρας (Integrated Navigation / Bridge System: INS / IBS», 2021-2022
 • Μιμίκος Ν., «Ψηφιακές πλατφόρμες στη ναυτιλιακή βιομηχανία», 2022-2023
 • Πολίτης Κ., «Τεχνολογικές εξελίξεις σε σύγχρονα συστήματα ηλεκτρονικής ναυτιλίας», 2022-2023