Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

Διευθυντής Εργαστηρίου: Τσιγκόπουλος Ανδρέας, Καθηγητής ΣΝΔ
Γραφείο: B07 - 2ος Όροφος Κτιρίου Εργαστηρίων
Τ/Φ: +30 210 45 81 606
e-mail: atsigo[at]hna[dot]gr

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Το Εργαστήριο Ηλεκτρονικής της ΣΝΔ ξεκίνησε την αναβάθμισή του από το έτος 2002 – με τη μεταφορά του στα νέα κτίρια των εργαστηρίων ΣΝΔ – με σταδιακές αγορές οργάνων και υποδομών. Το έτος 2008 είχε ολοκληρωθεί η αγορά των βασικών εργαστηριακών οργάνων για την κάλυψη της διδασκαλίας του εργαστηρίου ηλεκτρονικής του 3ου έτους. Οι Ναυτικοί Δόκιμοι εξοικειώνονται με την υλοποίηση και τις μετρήσεις ηλεκτρονικών κυκλωμάτων.

ΣΤΟΧΟΙ

Απώτερος στόχος του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικής της ΣΝΔ, πέραν των κατασκευών και των μετρήσεων είναι η δημιουργία ενός εργαστηρίου που θα δίνει τη δυνατότητα στον εκπαιδευόμενο να σχεδιάζει, να υλοποιεί και να προσομοιώνει ηλεκτρονικά κυκλώματα/ συστήματα και στη συνέχεια με τη βοήθεια κατάλληλων μετρητικών διατάξεων να επεξεργάζεται (με τη βοήθεια Ηλεκτρονικού Υπολογιστή) και να αξιολογεί τα αποτελέσματα. Η χρήση κατάλληλων προγραμμάτων σχεδίασης και προσομοίωσης (εικονικό εργαστήριο) δίνει τη δυνατότητα πρόβλεψης της συμπεριφοράς των προς υλοποίηση συστημάτων.

Ο επιχειρησιακός στόχος είναι ο εκσυγχρονισμός του Εργαστηρίου ώστε να ανταποκρίνεται στο ρόλο του σύμφωνα με τα δεδομένα του Νόμου περί ΑΣΕΙ με εξοπλισμό ή αναβάθμιση οργάνων και υποδομών που προορίζονται για έρευνα. Συνοψίζοντας, οι στόχοι είναι οι ακόλουθοι:

 • Εκπαίδευση Ναυτικών Δοκίμων με σύγχρονες μεθόδους στην επιστήμη του Ηλεκτρολόγου-Ηλεκτρονικού Μηχανικού
 • Εκπόνηση διπλωματικών εργασιών
 • Υποστήριξη μεταπτυχιακών σπουδών
 • Υποστήριξη ερευνητικού έργου
 • Παροχή συμβουλευτικών, και μελετητικών υπηρεσιών σε θέματα που απασχολούν το Πολεμικό Ναυτικό

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ I (Γ' ΕΤΟΣ, ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ): 4 ώρες/εβδομάδα

ΕΒΔ ΘΕΩΡΙΑ (2 ώρες/εβδομάδα) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ (2 ώρες/εβδομάδα)
 1 Χαρακτηριστικά ημιτονοειδούς σήματος. Σήματα DC-AC. Σειρές Fourier. Εισαγωγή. Όργανα εργαστηρίου.
 2 Θεωρήματα ηλεκτρονικής. Ορισμοί dB, dBm. Κέρδος και απώλειες. Πλακέτα μη μόνιμης συνδεσμολογίας. Μετρήσεις.
 3 Επισκόπηση Ηλεκτρονικής Φυσικής. Ενώσεις p-n. Παλμογράφος.
 4 Δίοδος Λυχνία. Δίοδος ημιαγωγών. Kρυσταλλοδίοδος.
5 Δίοδοι και Ψαλιδιστές. Ψαλιδιστές.
6 Ανορθωτικές Διατάξεις και Μετ/μός Fourier. Βαθμίδες τροφοδοτικών. Δίοδος Zener.
7 Φίλτρα και Κυμάτωση στα Τροφοδοτικά. Ανορθωτικές διατάξεις.
8 Συνάρτηση μεταφοράς. Αναλογικά φίλτρα. Ενεργά φίλτρα.
9 Τάξεις Φίλτρων. Παθητικά βαθυπερατά και υψιπερατά φίλτρα 1ης τάξης. Κυκλώματα παραγώγισης και ολοκλήρωσης. Τροφοδοτικά.
10 Ζωνοπερατά φίλτρα. Φίλτρα ανώτερης τάξης. Τροφοδοτικά (προσομοίωση).
11 Τελεστικός ενισχυτής. Συνδεσμολογίες. Κυκλώματα με Τελεστικούς Ενισχυτές. Σχεδίαση Τροφοδοτικού.
12 Ενεργά φίλτρα σε αναστρέφουσα και μη αναστρέφουσα συνδεσμολογία. Αναστρέφων - Μη Αναστρέφων Ενισχυτής.
12 Συνάρτηση μεταφοράς. Αναλογικά φίλτρα. Ενεργά φίλτρα.
13 Δίθυρα. Ισοδύναμα κυκλώματα. Μήτρα υβριδικών παραμέτρων. Ενεργά Φίλτρα (προσομοίωση).
14 Επανάληψη-Διαγώνισμα. Εξέταση στο Εργαστήριο.

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ II (Γ' ΕΤΟΣ, ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ): 5 ώρες/εβδομάδα

ΕΒΔ ΘΕΩΡΙΑ (3 ώρες/εβδομάδα) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ (2 ώρες/εβδομάδα)
1 Τρανζίστορ BJT. Ενισχυτές στην κατάσταση DC. Τρανζίστορ Διπολικών Ενώσεων BJT.
2 Ενισχυτές στην κατάσταση AC (Υβριδικό Ισοδύναμο ενισχυτή με BJT). Ενισχυτής με BJT, Μετρήσεις.
3 Ανάδραση (Ενισχυτής με ανάδραση στον Εκπομπό και στη Βάση) και Ταλαντωτές. Απόκριση Συχνότητας Ενισχυτή με BJT.
4 Ασκήσεις στους Ενισχυτές. Προσομοίωση Ενισχυτή με BJT.
5 Θυρίστορ. Το κύκλωμα 555.
6 Τρανζίστορ JFET-MOSFET, Αρχή Λειτουργίας, Στατικές χαρακτηριστικές, Ισοδύναμα κυκλώματα. Πύλες Ψηφιακής Λογικής.
7 Μη γραμμικά φαινόμενα, Παραμόρφωση στους ενισχυτές, Θόρυβος σε δίθυρα. Υλοποίηση Συνδυαστικών Κυκλωμάτων με SSI.
8 Η ιδέα της διαμόρφωσης, Κυκλώματα διαμορφωτών και φωρατών. Αριθμητικά Κυκλώματα.
9 Ψηφιακή Λογική (Πύλες, Δυαδικοί Αριθμοί, Άλγεβρα και Συναρτήσεις Βoole, Πίνακας Αλήθειας). Δεκαδικός Απαριθμητής.
10 Απλοποίηση Συναρτήσεων, Κώδικες, Αδιάφοροι όροι. Προσομοίωση Σύγχρονων Ακολουθιακών Κυκλωμάτων.
11 Συνδυαστικά Κυκλώματα (Αθροιστής, Κωδικοποιητής, Αποκωδικοποιητής, Πολυπλέκτης, ROM). Θυρίστορ.
12 Flip-Flop τύπου D, T, J-K (Διαγράμματα, εξισώσεις και πίνακες καταστάσεων, Πίνακες διέγερσης). Τρανζίστορ Εγκάρσιου Πεδίου.
13 Σύγχρονα Ακολουθιακά Κυκλώματα. Προσομοίωση Ενισχυτή με FET.
14 Επανάληψη-Διαγώνισμα. Εξέταση στο Εργαστήριο.

Η αναλυτική περιγραφή της ύλης των μαθημάτων αναγράφεται στους Οδηγούς Σπουδών της ΣΝΔ όπου μπορείτε να τους βρείτε εδώ.

 • Ασκήσεις Εργαστηρίου Ηλεκτρονικής Γ’ έτους, Ευαγγελία Α. Καραγιάννη, Μαριαλένα Σ. Σκλαβούνου, Ανδρέας Δ. Τσιγκόπουλος, Μιχαήλ Η. Φαφαλιός, Εκδόσεις ΣΝΔ, 2014
 • Στοιχεία Ηλεκτρονικής, Ευαγγελία Α. Καραγιάννη, Ανδρέας Δ. Τσιγκόπουλος, Μιχαήλ Η. Φαφαλιός, Β’ έκδοση, Εκδόσεις ΣΝΔ, 2013
 • Αναλογικά Κυκλώματα Τηλεπικοινωνιών, Ε. Καραγιάννη, Εκδόσεις ΣΝΔ, 2014
 • Ψηφιακά Κυκλώματα, Α. Τσιγκόπουλος, ΣΝΔ, 2013

Τα διδακτικά εγχειρίδια διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην διαδικτυακή πλατφόρμα τηλε-εκπαίδευσης.

To Εργαστήριo Ηλεκτρονικής αποσκοπεί στην παροχή υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικών υπηρεσιών προς τους Ν. Δοκίμους. Στα πλαίσια αυτά, πέραν των οργάνων και υλικών για ερευνητικούς σκοπούς, το Εργαστήριο είναι εξοπλισμένο με προβολικό, πίνακες μαρκαδόρου, φοριαμούς για τα αναλώσιμα υλικά, αποθηκευτικούς χώρους για τα μη αναλώσιμα υλικά και δεκατέσσερις (14) πάγκους εργασίας.

Ο κάθε πάγκος εργασίας είναι εξοπλισμένος με τα ακόλουθα όργανα:

 • 1 παλμογράφο Tektronix TDS210 two channel (έως 60 ΜΗz)
 • 1 ψηφιακό παλμογράφο 4 καναλιών GDS 1054B GOOD WILL INSTEK
 • 1 τριπλό τροφοδοτικό TTi PL320QMT (quad-mode) (32V, 2A)
 • 1 τριπλό τροφοδοτικό RITA (AC, DC, 6.3V AC)
 • 1 Ηλεκτρονικό Υπολογιστή
 • 1 γεννήτρια συχνοτήτων TTi TG230 sweep/function generator (εώς 2ΜΗz)
 • 1 γεννήτρια συχνοτήτων AFG-2005 GOOD WILL INSTEK GWIAFG2005
 • 1 ευρυζωνικό ενισχυτή TTi WA301 (30V)
 • 1 πολύμετρο ΤΤi 170S programmable dual display
 • 2 πολύμετρα FLUKE 801A, ή Global ή Keithley (ψηφιακής εξόδου) ή Simpson (αναλογικής εξόδου) ή ESCORT EDM-83BS (φορητά)
 • 2 ψηφιακά πολύμετρα GDM8245
 • 1 συχνόμετρο ΤΤi TF830 (1-3GHz)
 • Αναλογικά Φίλτρα (Ενεργά, Παθητικά, Μικροκυματικά)
 • Ασύρματα μικροκυματικά δίκτυα
 • Ασύρματες Οπτικές Επικοινωνίες – Επίγειες και υποβρύχιες
 • Ενισχυτές ισχύος και ενισχυτές χαμηλού θορύβου για πομποδέκτες στην X-band
 • Ηλεκτρονικά Όργανα Μέτρησης και εφαρμογές
 • Ηλεκτρονικές εφαρμογές Ηλεκτρονικού Πολέμου
 • Κεραίες για επίγειες και υποβρύχιες WLAN ζεύξεις
 • Μη γραμμικά δυναμικά συστήματα
 • Μη καταστροφικός έλεγχος
 • Μικροκυματικές κεραίες RFIDs, Μεταϋλικά
 • Μοντέλα εξασθένισης ηλεκτρομαγνητικού κύματος στην ατμόσφαιρα
 • Οπτικοηλεκτρονικές ημιαγωγικές διατάξεις – lasers
 • Οργανολογία και Μετρήσεις
 • Συστήματα επικοινωνιών οπτικών ινών
 • Υπέρ-ευρυζωνικές εφαρμογές
 • Χρήση Terahertz gap

Στο έργο του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικής περιλαμβάνονται:

 • η παροχή υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικών υπηρεσιών προς τους Ν. Δοκίμους
 • η παροχή συμβουλευτικών, και μελετητικών υπηρεσιών σε θέματα που απασχολούν το Πολεμικό Ναυτικό (όπως VLF και LF κεραίες, ηλεκτρονικά συστήματα πλοίου)
 • η παρακολούθηση των διεθνών επιστημονικών εξελίξεων και η συμμετοχή σε αυτές

 

Στα πλαίσια της συμμετοχής στις διεθνείς επιστημονικές εξελίξεις, τα μέλη του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικής πραγματοποιούν κάθε χρόνο σημαντικό αριθμό επιστημονικών δημοσιεύσεων. Το σύνολο αυτών παρουσιάζεται εδώ.

RADAR: “Ετερογενής Τρισδιάστατη Ολοκλήρωση με χρήση ρηξικέλευθων νανοτεχνολογιών για τη νέα γενιά μικροκυματικών πομποδεκτών ισχύος”, Τ1ΕΔΚ-00329, Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «Ερευνώ – Δημιουργώ - Καινοτομών» Α’ κύκλος, ΕΠΑνΕΚ 2014-2020, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα- Επιχειρηματικότητα-Καινοτομία»

Site: https://radar-project.iesl.forth.gr/

Το έργο ΡΑΝΤΑΡ διεξάγει έρευνα στο χώρο των παραμετροποιήσιμων «έξυπνων» μικροκυματικών πομποδεκτών νέας γενεάς συνδυάζοντας τη νανοτεχνολογία με μικρο/νανοηλεκτρονική και πρωτοπόρα 2D και 3D ετερογενή ολοκλήρωση, δημιουργεί προϊόντα με αυξημένη λειτουργικότητα που εκτείνονται πέραν της τεχνολογίας αιχμής και καινοτομεί στην αγορά των πομποδεκτών εκμεταλλευόμενο μία “unique business window opportunity” για εφαρμογές από μελλοντικά ασύρματα δίκτυα 5G μέχρι τα επερχόμενα επίγεια και ιπτάμενα ραντάρ. Το έργο έχει τριετή διάρκεια (από το Μάιο 2018), συνεργάζονται 7 φορείς και συντονιστής είναι το ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) της Κρήτης. Η ΣΝΔ ως εταίρος έχει αναλάβει τη βελτιστοποίηση της απόδοσης για τα κυκλώματα GaN MMIC, δηλαδή τον ενισχυτή υψηλής ισχύος (HPA) και τον ενισχυτή χαμηλού θορύβου (LNA). Η μοντελοποίηση θα γίνει χρησιμοποιώντας λογισμικά ηλεκτρονικής σχεδίασης και ηλεκτρομαγνητικής προσομοίωσης όπως ADS, HFSS, EMPro και CST, προκειμένου να επιτευχθεί η βελτιστοποίηση της απόδοσης. Η σχεδιαστική βιβλιοθήκη θα ολοκληρωθεί τμηματικά μέσω ικανού αριθμού ανατροφοδοτούμενων κύκλων σχεδιασμού, κατασκευής, χαρακτηρισμού και σύγκρισης μεταξύ υπολογιστικών και πειραματικών δεδομένων. Στο συγκεκριμένο έργο, το εργαστήριο Ηλεκτρονικής συνεργάζεται με το εργαστήριο Τηλεπικοινωνιών και το εργαστήριο Ναυτικών Υλικών.

 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΟΠΤΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ: Η ερευνητική αυτή συνεργασία είναι σε εξέλιξη και διεξάγεται από κοινού με το Τμήμα Φυσικής (Τομέα Ηλεκτρονικής, Τηλεπικοινωνιών, Υπολογιστών και Αυτομάτου Ελέγχου). Το έργο αφορά στην εγκατάσταση ασύρματου οπτικού συστήματος FSO μεταξύ της ΣΝΔ και του Φάρου Ψυττάλειας (ευθύνης του Πολεμικού Ναυτικού). Η προμήθεια του συστήματος έγινε μέσω του ΠΕΑΝ 2011 και η εγκατάσταση και λειτουργία του ολοκληρώθηκε εντός του 2011. Το σύστημα λειτουργεί αδιάλειπτα μέχρι σήμερα και λαμβάνονται μετρήσεις της χωρητικότητας (ρυθμός δεδομένων) και του ρυθμού σφαλμάτων της ζεύξης ώστε τα πειραματικά δεδομένα να συγκριθούν με αντίστοιχα θεωρητικά αποτελέσματα της κοινής ερευνητικής ομάδας ΣΝΔ και Παν/μίου Αθηνών, για να μελετηθεί διεξοδικά η επίδραση των ατμοσφαιρικών και καιρικών συνθηκών στις επιδόσεις του συστήματος και να εξαχθούν συμπεράσματα για τη βελτιστοποίησή του, σε ό,τι αφορά το μέγιστο ρυθμό μετάδοσης, τις διαλείψεις, την πιθανότητα διακοπής και την εν γένει αξιοπιστία του. Τελικός σκοπός είναι η χρήση παρόμοιων συστημάτων για μετάδοση πραγματικών δεδομένων του ΠΝ δεδομένου ότι τα συστήματα αυτά παρέχουν υψηλή ασφάλεια μετάδοσης (δεν υποκλέπτονται) και δεν παρεμβάλλονται από πιθανούς παρεμβολείς.

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΤΡΙΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΣΕ ΠΛΟΙΟ ΥΠΟ ΚΛΙΜΑΚΑ: Tα στατικά μαγνητικά (ΣΜ) πεδία των πλοίων παράγονται από τα σιδηρομαγνητικά υλικά του πλοίου και περιλαμβάνουν: (α) Μόνιμα μαγνητικά πεδία (Permanent magnetism PM), λόγω του κύτους του πλοίου, των υπερκατασκευών, μηχανών, ή άλλων ευμεγεθών εξαρτημάτων του πλοίου που αποτελούνται από σιδηρομαγνητικά υλικά και (β) Επαγόμενα μαγνητικά πεδία (Induced Magnetism, IM) που προκαλούνται από την παρουσία του πλοίου στο γήινο μαγνητικό πεδίο. Με αυτά τα δεδομένα, σε ένα υπό κλίμακα πλοίο «μοντέλο» μέσα σε υδάτινο περιβάλλον εκπονήθηκε ερευνητική εργασία: (α) Μέτρηση, αποθήκευση και ανάλυση δεδομένων Μόνιμης και Επαγόμενης Μαγνητικής διαταραχής και (β) Υπολογισμός και υπόδειξη της επιθυμητής ρύθμισης των ρευμάτων αντιμαγνητικού καλωδίου για την βελτίωση και μείωση της μαγνητικής υπογραφής του πλοίου.

 1. Ν. Δόκιμος Δ’ Τάξης Λ. Παπαγιάννης, “Πομποδέκτες – Κατασκευή σε HF συχνότητες”, 2023 (σε εξέλιξη)
 2. Ν. Δόκιμος Δ’ Τάξης Α. Δουμένης, “Σχεδιασμός και κατασκευή εργαλείου CNC για κατασκευή τυπωμένων κυκλωμάτων”, 2023 (σε εξέλιξη)
 3. Ν. Δόκιμος Δ’ Τάξης B. Ρόγκοσιτς, “Σχεδιασμός και κατασκευή τροφοδοτικής διάταξης 0 – 15 VDC”, 2023 (σε εξέλιξη)
 4. N. Δόκιμος Δ’ Τάξης Δ. Λοΐζου, “Μελέτη διάδοσης ΗΜ κυμάτων σε μέσο. Πομποδέκτες ηχοβολιστικών συστημάτων”, 2022
 5. Ν. Δόκιμος Δ’ Τάξης Χ. Γκουδάλας, “Σχεδιασμός και κατασκευή μηχανικού μέρους 3D εκτυπωτή”, 2022
 6. Ν. Δόκιμος Δ’ Τάξης Α.-Γ. Αντωνίου, “Σχεδιασμός και κατασκευή ηλεκτρονικού μέρους 3D εκτυπωτή”, 2022
 7. Ν. Δόκιμος Δ’ Τάξης Γ. Κοτσώρης, “Διασύνδεση γυροπυξίδας με Data Distribution Unit (DDU)”, 2021
 8. Ν. Δόκιμος Δ’ Τάξης Ε. Σάββα, “Διάταξη ακύρωσης θορύβου”, 2021
 9. Ν. Δοκίμος Μiguel Angelo Da Silva Faria Pereira της Πορτογαλικής Ναυτικής Ακαδημίας Escola Naval, Depertment of Science and Technology, “User eXperience in augmented reality devices: proposal for systematization of evaluation in maritime border control operations”, 2021
 10. Ν. Δόκιμοι Δ’ Τάξης Βασίλειος Βαλληνδράς - Κλεάνθης Χατζησάββα, “Ανάπτυξη τρισδιάστατων δομών παθητικών και ενεργών στοιχείων σε GaN/SiC υπόστρωμα για βελτιστοποίηση σχεδίασης ενισχυτών χαμηλού θορύβου στην Χ-Band”, 2021
 11. Ν. Δόκιμος Δ’ Τάξης Γ. Ζήσης, “Κατασκευή και μελέτη μινι υποβρυχίου οχήματος”, 2020
 12. Ν. Δόκιμοι Δ’ Τάξης Γ. Θωμάς - Ζ. Γεροστάθης, “Σχεδιασμός και κατασκευή drone με GPS tracking. Κατασκευή συστήματος με δυνατοτητα αποφυγής συγκρούσεων και δυνατότητα ανίχνευσης κίνησης και παρακολούθησης στόχου με ενσωματωμένη κάμερα”, 2020
 13. Ν. Δόκιμος Δ’ Τάξης Β. Σωκράτους, “Σχεδιασμός και κατασκευή μίνι ρομποτικού οχήματος ελεγχόμενου μέσω Bluetooth”, 2020
 14. N. Δόκιμος Γ’ Τάξης Χριστίνα Κορκολή, “Χαρακτηρισμός πολυστρωματικών δομών για ανίχνευση καλυμμένων στρωμάτων με μικροκυματικές μεθόδους”, 2019
 15. Ν. Δόκιμος Γ’ Τάξης Ηλίας Πανταζόπουλος, “Μεθοδολογία Σχεδίασης Καινοτόμων Ζωνοπερατών Φίλτρων Νέας Γενιάς Νανοτεχνολογιών”, 2019
 16. N. Δόκιμος Γ’ Τάξης Ραφαήλ Κόνικκος, Μελέτη, “Σχεδιασμός και Μοντελοποίηση καινοτόμων Π/Δ ισχύος νέας γενεάς για ευρύ φάσμα συχνοτήτων και εφαρμογών”, 2019
 17. Ν. Δόκιμος Δ’ Τάξης Παπαδόπουλος Νικόλαος, “Σχεδίαση και Βελτιστοποίηση Ενισχυτών”, 2017
 18. Ν. Δόκιμος Δ’ Τάξης Βαρδάκης Κωνσταντίνος, “Επίδραση της Τροπόσφαιρας σε Ασύρματα Συστήματα Επικοινωνιών”, 2017
 19. Ν. Δόκιμος Δ’ Τάξης Αληφραγκής Ελευθέριος, “Ηλεκτρομαγνητικές Μέθοδοι μη Καταστροφικού Ελέγχου Υλικών”, 2017
 20. Ν. Δόκιμος (ΜΗΧ) Δ’ Τάξης Ζήσης Σταμάτιος, “Σχεδίαση και Υλοποίηση Ενεργών RF και Μικροκυματικών Ζωνοπερατών Φίλτρων”, 2016
 21. Ν. Δόκιμος (ΜΗΧ) Δ’ Τάξης Κουζώνης Αθανάσιος, “Αξιοποίηση Άνω Μικροκυματικού – Κάτω οπτικού Φάσματος με χρήση Τρανζίστορ Κενού για Κυκλώματα Ενισχυτών”, 2016
 22. Ν. Δόκιμος Δ’ Τάξης Αμπουσανάμπ Ανάς, “Σχεδίαση Μικροκυματικού Ενισχυτή Χαμηλού Θορύβου για Δέκτες στην X-Band”, 2016
 23. Ν. Δόκιμος Δ’ Τάξης Μητρόπουλος Αθανάσιος, “Επίδραση Ειδικών Καιρικών Φαινομένων στην Κατάσταση της Θάλασσας και στις Τηλεπικοινωνίες: Μελέτη Βορείου Ρεύματος και Υετού”, 2015
 24. Ν. Δόκιμος Δ’ Τάξης Λατίφ Ιμπραήμ, “Σχεδίαση Kεραίας Bow-Tie για Τεχνολογίες Τηλεπικοινωνιών Υπερευρείας Ζώνης (UWB) με Χρήση Κατάλληλου Λογισμικού (HFSS)”, 2015
 25. Ν. Δόκιμος Δ’ Τάξης Kασσάρας Νικόλαος, “Αρχές Αυτομάτου Ελέγχου με SCR και TRIAC”, 2015
 26. Ν. Δόκιμος (ΜΗΧ) Δ’ Τάξης Κ. Πάνης, "Προσαρμογή συστήματος αισθητήρων (φωτεινότητας, πίεσης, θερμοκρασίας) σε τηλεκατευθυνόμενο υποβρύχιο ρομποτικό όχημα Hydrobot", 2015
 27. Ν. Δόκιμος Δ’ Τάξης Χ. Αθανασίου - Αναγνώστου, "Προγραμματισμός μικροελεγκτή Arduino και παρελκομένων - Κατασκευή πρωτότυπων κυκλωμάτων για ενσωμάτωσή τους σε εγκατεστημένο σύστημα συλλογής, επεξεργασίας και γραφικής απεικόνισης δεδομένων μετεωρολογικού σταθμού METEO WEATHERPAK 2000 και GPS σε εκσυγχρονισμένες φρεγάτες τύπου S", 2015
 28. Ν. Δόκιμος Δ’ Τάξης Π. Κιτσάκης, "Προγραμματισμός μικροελεγκτών με Raspberry Pi", 2015
 29. Ν. Δόκιμος Δ’ Τάξης Τσίγκας Δημήτριος, “Σχεδίαση και Υλοποίηση Βαθυπερατών Φιλτρων Μέγιστου Επίπεδου Κέρδους για Σύγχρονα HF και Μικροκυματικά Συστήματα”, 2014
 30. Ν. Δόκιμος Δ’ Τάξης Δ. Λουϊζος, "Προγραμματισμός Συστοιχίας Επιτόπια Προγραμματιζόμενων Πυλών - Field Programmable Gate Arrays (FPGA)", 2014
 31. Ν. Δόκιμος Δ’ Τάξης Ν. Θάνος, "Κατασκευή και προσαρμογή συστήματος φωτισμού και κάμερας σε τηλεκατευθυνόμενο υποβρύχιο ρομποτικό όχημα (Hydrobot)", 2014
 32. Ν. Δόκιμος (ΜΗΧ) Δ’ Τάξης Α. Καλομοίρης, "Προγραμματισμός μικροελεγκτών Arduino και κατασκευή πρωτότυπων κυκλωμάτων", 2014
 33. Ν. Δόκιμος Δ’ Τάξης Δ. Ελευσινιώτης, "Προγραμματισμός μικροϋπολογιστή Raspberry Pi και κατασκευή πρωτότυπων εφαρμογών και κυκλωμάτων", 2014