Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΔΡ. ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ

Βασικό αντικείμενο του Τομέα Ηλεκτροτεχνίας & Ηλεκτρονικών Υπολογιστών της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων είναι η παροχή διδακτικού έργου και η ανάπτυξη ερευνητικών δραστηριοτήτων στα γνωστικά πεδία:

Α. Ηλεκτροτεχνία: Ηλεκτρομαγνητισμός. Θεωρία Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων & Δικτύων. Ηλεκτρικές Μηχανές & Διατάξεις Ηλεκτρονικών Ισχύος. Παραγωγή, Αποθήκευση, Μετατροπή, Μεταφορά & Διανομή Ηλεκτρικής Ενέργειας. Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις & Υλικά. Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου (Σ.Α.Ε.). Ηλεκτρικές Μετρήσεις. Επεξεργασία Σήματος. Ειδικά Θέματα Πολεμικών Πλοίων. Διαχείριση Νέων Τεχνολογιών.

Β. Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές: Αλγόριθμοι & Πολυπλοκότητα. Γλώσσες Προγραμματισμού. Τεχνολογία Λογισμικού. Βάσεις Δεδομένων. Λειτουργικά Συστήματα. Γραφική Υπολογιστών. Πολυμέσα. Επικοινωνίες & Δίκτυα Υπολογιστών. Αρχιτεκτονική Υπολογιστών. Τεχνητή Νοημοσύνη. Επιστημονικός Υπολογισμός. Παράλληλα & Κατανεμημένα Συστήματα. Κρυπτολογία, Ασφάλεια. Ειδικά Θέματα Πολεμικών Πλοίων. Διαχείριση Νέων Τεχνολογιών.

Στον τομέα λειτουργούν τα ακόλουθα εργαστήρια:

  1. Εργαστήριο Ηλεκτροτεχνίας. (Εργαστήρια: Γνωστικά Αντικείμενα και Εξοπλισμός)
  2. Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.