Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Τα μέλη του Τομέα Ναυπηγικής και Ναυτικής Μηχανολογίας διδάσκουν τα ακόλουθα μαθήματα:

ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ

A Έτος

 • Μηχανολογικό Σχέδιο, Μηχανικοί, 1ο Εξάμηνο

Β Έτος

 • Εισαγωγή στη Ναυτική Μηχανολογία, Μάχιμοι, 4ο Εξάμηνο
 • Θερμοδυναμική, Μηχανικοί, 3ο Εξάμηνο
 • Μηχανική των Ρευστών, Μηχανικοί, 3ο Εξάμηνο
 • Βοηθητικά Συστήματα και Δίκτυα Πλοίου, Μηχανικοί, 4ο Εξάμηνο
 • Εφαρμοσμένη Θερμοδυναμική, Μηχανικοί, 4ο Εξάμηνο

Γ Έτος

 • Μετάδοση Θερμότητας, Μηχανικοί, 5ο Εξάμηνο
 • Ναυτικοί Αεριοστρόβιλοι, Μηχανικοί, 5ο Εξάμηνο
 • Ναυτικοί Εμβολοφόροι Κινητήρες, Μηχανικοί, 6ο Εξάμηνο

Δ Έτος

 • Ναυπηγική Α, Μηχανικοί, 7ο Εξάμηνο
 • Στοιχεία Μηχανών Ι, Μηχανικοί, 7ο Εξάμηνο
 • Ναυπηγική, Μάχιμοι, 8ο Εξάμηνο
 • Ναυπηγική Β, Μηχανικοί, 8ο Εξάμηνο
 • Στοιχεία Μηχανών ΙΙ, Μηχανικοί, 8ο Εξάμηνο

 

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Διοίκηση στη Ναυτική Επιστήμη και Τεχνολογία» (Σχολή Ναυτικών Δοκίμων σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πειραιώς)

 • Διαχείριση και Εξοικονόμηση Ενέργειας σε Πλοία, 2ο Εξάμηνο
 • Οργάνωση και Διαχείριση Διαδικασιών Συντήρησης Πλοίων, 3ο Εξάμηνο
 • Τεχνολογίες Περιβάλλοντος και Αντιρρύπανσης, 3ο Εξάμηνο

 

ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

 • Εισαγωγή στα Βοηθητικά Συστήματα και Δίκτυα Πλοίου, 4ο Εξάμηνο, ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
 • Μηχανολογικό Σχέδιο, 5ο Εξάμηνο, ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.
 • Θερμοδυναμική, 5ο Εξάμηνο, ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.
 • Ναυτικοί Κινητήρες, 6ο Εξάμηνο, ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.
 • Εισαγωγή στην Ναυτική Μηχανολογία, 6ο Εξάμηνο, ΚΥΒΕΡΝΗΤΕΣ Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.
 • Μετάδοση Θερμότητας, 7ο Εξάμηνο, ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.
 • Στοιχεία Μηχανών Ι, 7ο Εξάμηνο, ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.
 • Ναυπηγική Α, 7ο Εξάμηνο, ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.
 • Βοηθητικά Συστήματα και Δίκτυα Πλοίου, 7ο Εξάμηνο, ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.
 • Μηχανική των Ρευστών, 7ο Εξάμηνο, ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.
 • Ναυπηγική Β, 8ο Εξάμηνο, ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.
 • Στοιχεία Μηχανών ΙΙ, 8ο Εξάμηνο, ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.
 • Εφαρμοσμένη Θερμοδυναμική, 8ο Εξάμηνο, ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.