Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

Η ΣΝΔ υλοποιεί αυτή τη στιγμή τα ακόλουθα μη διαβαθμισμένα Ερευνητικά Εργα:

ΕΡΓΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΣΝΔ

Η πρόταση σχεδιάστηκε και υποβλήθηκε από τη ΣΝΔ με τη σύμφωνη γνώμη ΓΕΝ και προ-ενημέρωση ΥΠΕΘΑ (κατά τα ρητώς προβλεπόμενα στον Οργανισμό ΣΝΔ

Ακρωνύμιο ΈργουΡΑΝΤΑΡ, (Ιστοσελίδα Έργου: https://radar-project.iesl.forth.gr)
ΤίτλοςΕτερογενής Τρισδιάστατη Ολοκλήρωση με χρήση ρηξικέλευθων νανοτεχνολογιών για τη νέα γενιά μικροκυματικών πομποδεκτών ισχύος
Πρόγραμμα«ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ- ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», (ΕΠΑνΕΚ) ΕΣΠΑ 2014 – 2020
Συμμετέχοντες ΣΝΔΕργαστήρια Ηλεκτρονικής, Τηλεπικοινωνιών και Τεχνολογίας Ναυτικών Υλικών (ΣΝΔ)
Επιστημον. Υπεύθ. ΣΝΔΚαθηγήτρια Ε. Καραγιάννη
Συντονιστής ΕταίροςΙδρυμα Τεχνολογίας και Ερευνας, Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ (ΙΤΕ)
Έναρξη2019

 

Ακρωνύμιο ΈργουNAVMAT, (Ιστοσελίδα Έργου: https://www.navmat.gr/)
ΤίτλοςΣύστημα βασισμένο στη γνώση και την ανάλυση μεγάλων δεδομένων: Παρακολούθηση, καταγραφή, επεξεργασία και ανάλυση της αστοχίας ναυτικών υλικών και εξοπλισμού
ΠρόγραμμαΕΛΙΔΕΚ
Συμμετέχοντες ΣΝΔΤομέας Εφαρμοσμένης Μηχανικής και Ναυτικών Υλικών
Επιστημον. Υπεύθ. ΣΝΔΚαθηγητής Ν. Μελανίτης
Συντονιστής ΕταίροςΣΝΔ
Έναρξη2020

 

Ακρωνύμιο ΈργουPICTUM, (Ιστοσελίδα Έργου: https://pictum.gr/)
ΤίτλοςΠλήρως παραμετροποιήσιμο λογισμικό προσομοίωσης θερμικής απεικόνισης (Fully customizable thermal imaging simulation software)
ΠρόγραμμαΕΣΠΑ 2014 - 2020 - ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ- ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ 2019 (ΕΠΑΝΕΚ)
Συμμετέχοντες ΣΝΔΤομέας Εφαρμοσμένης Μηχανικής & Ναυτικών Υλικών - Τομέας Συστημάτων Μάχης, Ναυτικών Επιχειρήσεων, Θαλασσίων Επιστημών Ναυτιλίας, Ηλεκτρονικών & Τηλεπικοινωνιών
Επιστημον. Υπεύθ. ΣΝΔΑναπλ. Καθηγητής Σ. Καλλίγερος
Συντονιστής ΕταίροςMILTECH ΕΛΛΑΣ A.E.
Έναρξη2020

 

Ακρωνύμιο ΈργουDIGITSENSE, (Ιστοσελίδα Έργου: http://www.digitsense.gr/)
ΤίτλοςΨηφιακό Δίδυμο Ενεργειακών Συστημάτων Πλοίου ("Digital Twin of Ship Energy Systems")
ΠρόγραμμαΕΣΠΑ 2014 - 2020 - ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ- ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ 2019 (ΕΠΑΝΕΚ)
Συμμετέχοντες ΣΝΔΤομέας Ναυπηγίας και Ναυτικής Μηχανολογίας
Επιστημον. Υπεύθ. ΣΝΔΑναπλ. Καθηγητής Ε. Παριώτης
Συντονιστής ΕταίροςΣΝΔ
Έναρξη2021
Σύντομη ΠεριγραφήΑντικείμενο του Ερευνητικού Προγράμματος DIGITSENSE είναι η ανάπτυξη ενός καινοτόμου ευφυούς ψηφιακού διδύμου (digital-twin) ενεργειακών συστημάτων πλοίων το οποίο θα αποτελεί μία ολοκληρωμένη πλατφόρμα συλλογής, επεξεργασίας και οπτικοποίησης των μετρήσεων από τους διάφορους αισθητήρες που είναι εγκατεστημένοι στο πλοίο, ενώ παράλληλα οι μετρήσεις αυτές θα τροφοδοτούν μοντέλα προσομοίωσης (διαβαθμισμένων επιπέδων φυσικής εμβάθυνσης) των ενεργειακών συστημάτων του πλοίου. Μέσα από αυτή την πλατφόρμα θα επιτυγχάνεται η εκτίμηση σε πραγματικό χρόνο αλλά και σωρευτικά των καταναλώσεων καυσίμου των ροών ενέργειας και του αποτυπώματος άνθρακα των ενεργειακών συστημάτων διαφόρων τύπων πλοίων. Το λογισμικό προσομοίωσης θα είναι ενσωματωμένο (embedded) στο λογισμικό συλλογής και επεξεργασίας μετρήσεων, το οποίο θα είναι εξοπλισμένο με αλγορίθμους μηχανικής μάθησης προκειμένου να καθίσταται δυνατή η αρχική βαθμονόμηση των μοντέλων προσομοίωσης και εν συνεχεία, να γίνεται αξιολόγηση της αξιοπιστίας των μετρήσεων και της λειτουργικής κατάστασης των ενεργειακών συστημάτων σε πραγματικό χρόνο."

 

Ακρωνύμιο ΈργουLIFEVISIONS, (Ιστοσελίδα Έργου: https://lifevisions.gr/)
ΤίτλοςΙinnovative photocatalytIc paintS for healthy envirOnment and eNergy Saving (VISIONS)
ΠρόγραμμαLIFE19
Συμμετέχοντες ΣΝΔΤομέας Εφαρμοσμένης Μηχανικής & Ναυτικών Υλικών (υπεργολαβική συνεργασία)
Επιστημον. Υπεύθ. ΣΝΔΑναπλ. Καθηγητής Σ. Καλλίγερος
Συντονιστής ΕταίροςΕθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»
Έναρξη2020

 

ΕΡΓΑ ΚΑΤ’ ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΥΠΕΘΑ

Η κάθε πρόταση σχεδιάστηκε και υποβλήθηκε από τις κεντρικές υπηρεσίες ΥΠΕΘΑ και σε ύστερο χρόνο ζητήθηκε η επιστημονική συνδρομή της ΣΝΔ στην υλοποίησή του έργου

Ακρωνύμιο ΈργουSOLOMON, (Ιστοσελίδα Έργου: http://www.solomon-padr.eu/)
ΤίτλοςStrategy Oriented anaLysis Of the Market fOrces in EU defence
ΠρόγραμμαADR-STF-2018, (Strategic Technology Foresight)
Συμμετέχοντες ΣΝΔΤομέας Εφαρμοσμένης Μηχανικής και Ναυτικών Υλικών κ.α.
Επιστημον. Υπεύθ. ΣΝΔΑναπλ. Καθηγητής Σ. Καλλίγερος
Συντονιστής ΕταίροςENGINEERING - INGEGNERIA INFORMATICA SPA
Έναρξη2019

 

Ακρωνύμιο ΈργουINCLUDING, (Ιστοσελίδα Έργου: https://including-cluster.eu/)
ΤίτλοςInnovative Cluster for Radiological and Nuclear Emergencies
ΠρόγραμμαHORIZON 2020 Security
Συμμετέχοντες ΣΝΔΤομέας Φυσικών Επιστημών κ.α.
Επιστημον. Υπεύθ. ΣΝΔΕπικ. Καθηγητής Α. Τσάπαλης
Συντονιστής ΕταίροςITALIAN NATIONALAGENCY NEW TECHNOLOGIES ENERGY SUS
Έναρξη2019

 

Ακρωνύμιο ΈργουRESILOC, (Ιστοσελίδα Έργου: https://www.resilocproject.eu/)
ΤίτλοςResilient Europe and Societies by Innovating Local Communities
ΠρόγραμμαHORIZON 2020 Security
Συμμετέχοντες ΣΝΔΤομέας Μαθηματικών, Εργαστήριο Μαθηματικής Μοντελοποίησης και Εφαρμογών κ.α.
Επιστημον. Υπεύθ. ΣΝΔΚαθηγητής Γ. Γαλάνης
Συντονιστής ΕταίροςFraunhofer Institut for Materialflow and Logistics (IML)
Έναρξη2019

 

Ακρωνύμιο ΈργουARESIBO, (Ιστοσελίδα Έργου: https://www.aresibo.eu/)
ΤίτλοςAugmented Reality Enriched Situation awareness for Border security
ΠρόγραμμαHORIZON 2020 Security
Συμμετέχοντες ΣΝΔΤομέας Συστημάτων Μάχης, Ναυτικών Επιχειρήσεων, Θαλασσίων Επιστημών Ναυτιλίας, Ηλεκτρονικών & Τηλεπικοινωνιών
Επιστημον. Υπεύθ. ΣΝΔΑναπλ. Καθηγητής Α. Τσιγκόπουλος
Συντονιστής ΕταίροςAIRBUS DEFENCE AND SPACE SAS
Έναρξη2019