Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

H Επιτροπή Ερευνών (Επ.Ερ.), είναι το όργανο συντονισμού της ερευνητικής δραστηριότητας στη ΣΝΔ (Άρθρο 47, Οργανισμού ΣΝΔ, ΠΔ 61/2010). Η Επ.Ερ. υποστηρίζει τα μέλη ΔΕΠ στα διαχειριστικά και οικονομικά θέματα που αφορούν στον Ειδικό Λογαριασμό του άρθρου 27 του Ν. 3187/2003. Η Επ.Ερ. αποτελεί τον ενδιάμεσο στην επικοινωνία των μελών ΔΕΠ που εκτελούν χρηματοδοτούμενα ερευνητικά έργα με το Γραφείο Καινοτόμων Ιδεών του ΓΕΝ (ΓΕΝ/ΓΚΙ) και με τον Ειδικό Λογαριασμό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Συντάσσει Κανονισμό Λειτουργίας της όπου περιγράφονται με σαφήνεια ο τρόπος λειτουργίας της σε σχέση με τις διατάξεις του Ειδικού Λογαριασμού. Ο Κανονισμός Λειτουργίας της Επ.Ερ. εγκρίνεται από το Ε.Σ.. Η Επ.Ερ. είναι πενταμελής. Αποτελείται από μέλη ΔΕΠ και από Αξιωματικούς του επιτελείου της Σχολής, τα οποία ορίζονται από το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο της ΣΝΔ.