Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Επειδή ο σκοπός του Τομέα Φυσικών Επιστημών Σ.Ν.Δ είναι η συμβολή στην υλοποίηση των σκοπών του Τμήματος Ναυτικών Επιστημών διά της καλλιεργείας των φυσικών επιστημών και των εφαρμογών τους σε ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερόντων του Π.Ν, στον Τομέα λειτουργεί το Εργαστήριο Γενικής & Εφαρμοσμένης Φυσικής / Ναυτικής Ηλεκτροοπτικής, το οποίο υποδιαιρείται στα εξής εργαστηριακά τμήματα:

 • Τμήμα  Εκπαιδεύσεως Φυσικής και Τεχνολογίας Πειραμάτων
 • Τμήμα Ναυτικής Ηλεκτροοπτικής και Συναφών Τεχνολογιών
 • Τμήμα Φωτονικών Οργανολογιών και Κβαντικής Οπτικής

 

EΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Για πρόσκτηση εργαστηριακών μετρήσεων και επεξεργασία/ανάλυση αυτών τα εργαστήρια χρησιμοποιούν Local Intranet Cluster 25 δικτυωμένους σταθμούς εργασίας ΙΒΜ. Εκαστος σταθμός συνδέεται με μονάδα εισόδου/εξόδου παρέχουσα μετατροπείς A/D, ψηφιακές θύρες Ι/Ο καί χαμηλού επιπέδου έλεγχο συνθηκών/καταστάσεως σήματος.

Οι Ναυτικοί Δόκιμοι διέθεταν πρόσβαση σε απεικονιστικές μετρήσεις CCD ουρανίων πηγών από το Σύμπλεγμα Ρομποτικών Τηλεσκοπίων «ΕΥΔΟΞΟΣ» στο οποίο τα εργαστήρια κατείχαν (έως και 2013) δικαιώματα χρήσεως ικανών τμημάτων παρατηρησιακού και τεχνικού χρόνου.

Στο Τμήμα Ναυτικής Ηλεκτροοπτικής υφίσταται εκτεταμένη συλλογή προηγμένων λογισμικών πακέτων, περιλαμβάνουσα κώδικες Ατμοσφαιρικής Οπτικής, χαράκτες ακτίνων (ray-tracers ΒEAM-4, ZEMAX-EE), Interactive Data Language (IDL), το εκπαιδευτικό πακέτο επεξεργασίας εικόνας και αναγνωρίσεως σχηματισμών «ΙMPACT» Physics Analysis Workstation (PAW), Κώδικες Μετρήσεως Υπογραφής Υπερύθρου, κ.ά.

Λοιπές Ηλεκτροοπτικές διατάξεις ανεπτυγμένες εντός ή χρησιμοποιούμενες από το εργαστήριο περιλαμβάνουν:

 • Φωτονιακούς ανιχνευτές μεμονωμένων φωτονίων (PMT’s, APD’s) και φωτονιακούς απαριθμητές μεγάλης ταχύτητας
 • Σωλήνες ειδώλου/ Ενισχυτές ειδώλου, εικονολήπτες CCD
 • Φασματοφωτόμετρα Μεταδόσεως
 • Φασματογράφο CCD, περιθλαστικού φράγματος
 • Εκπαιδευτικά φασματοσκόπια πρίσματος
 • Συμβολομετρικούς ηθμούς μεμονωμένων γραμμών και συνεχούς
 • Ειδικό πρότυπο Φωτόμετρο οπτικού φάσματος
 • Απεικονιστικά τηλεσκόπια, κατευθυντήρες, προσομοιωτές σημειακών πηγών
 • Eργαστηριακά Laser αερίου He-Ne
 • Πρότυπο Κατευθυντήρα Δέσμης Laser και Laser Radar
 • 10 ευθύγραμμες οπτικές τράπεζες

Τα εργαστήρια διαθέτουν επίσης πλήρη εξοπλισμό οπτικοακουστικών προβολών και σειρά εκπαιδευτικών μαγνητοσκοπήσεων (Videoταινιών) γενικής και εφαρμοσμένης φυσικής και ναυτικών εφαρμογών.

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Το εργαστήριο αναπτύσει διδακτική δραστηριότητα με πειράματα επιδείξεως και πειράματα μετρήσεων που αποσκοπούν:

 • στην κατανόηση και εμπέδωση των γενικών φυσικών αρχών αλλά και των ναυτικών εφαρμογών της Φυσικής και την δημιουργία γνωστικών παραστάσεων με έμφαση στην Ναυτική Ηλεκτροοπτική και τις συνυφασμένες με αυτήν οργανολογίες
 • την παροχή γενικής μετρητικής παιδείας στους Ναυτικούς Δοκίμους και την απόκτηση μετρητικών και αναλυτικών δεξιοτήτων επί στοχευμένων θεμάτων, στρατιωτικών εφαρμογών και γενικά διεργασιών αφορώντων συστήματα εκπομπής/ανιχνεύσεως ακτινοβολίας και συνυφασμένες με αυτά τεχνολογίες

 

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΕΡΕΥΝΑ

Το εργαστήριο αναπτύσει επίσης την δραστηριότητά του στις ακόλουθες ερευνητικές περιοχές Εφηρμοσμένης Φυσικής και Ναυτικής Ηλεκτροοπτικής:

 • Σχεδιασμός και αξιολόγηση επιδόσεων Ηλεκτροοπτικών Συστημάτων στο Ορατό και Υπέρυθρο μέρος του Φάσματος
 • Υπολογιστική μοντελοποίηση υπαρχόντων διατάξεων εικονοληψίας και νυκτοσκοπίας, υποστήριξη λήψεως αποφάσεων σε θέματα διαχείρισης τρωτότητας πλοίου συνδυασμένης με θερμικές και λοιπές φασματικές υπογραφές
 • Ηλεκτροοπτικά αντίμετρα και ανάπτυξη διατάξεων εγκαίρου προειδοποιήσεως μή θερμικών πηγών ακτινοβολίας (Laser)
 • Ανάπτυξη Ηλεκτροοπτικής Οργανολογίας
 • Ατμοσφαιρική Οπτική και διάδοση στο ναυτικό οριακό στρώμα
 • Κβαντική Κρυπτογραφία από το Διάστημα