ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Ο Τομέας Ανθρωπιστικών & Πολιτικών Επιστημών προσφέρει τα ακόλουθα μαθήματα:

 1. Ναυτική Ιστορία – Α΄ και Γ΄ έτη Μαχίμων και Μηχανικών.
 2. Φιλοσοφία – Α΄ έτος Μαχίμων και Μηχανικών.
 3. Κοινωνική Ψυχολογία – Α΄ έτος Μαχίμων και Μηχανικών.
 4. Στοιχεία Δικαίου – Γ΄ έτος Μηχανικών και Δ΄ έτος Μαχίμων.
 5. Στοιχεία Οικονομίας – Δ΄ έτος Μαχίμων και Μηχανικών.
 6. Ηγεσία – Δ΄ έτος Μαχίμων και Μηχανικών.
 7. Ελληνικά – Α΄, Β΄ και Γ΄ έτη Μαχίμων και Μηχανικών.
 8. Αγγλικά – Α΄, Β΄ και Γ΄ έτη Μαχίμων και Μηχανικών.
 9. Γαλλικά – Α΄, Β΄ και Γ΄ έτη Μαχίμων και Μηχανικών.
 10. Γερμανικά – Α΄, Β΄ και Γ΄ έτη Μαχίμων και Μηχανικών.
 11. Φυσική Αγωγή – Όλα τα έτη Μαχίμων και Μηχανικών.

 

  • Location

   Hellenic Naval Academy
   Hadjikyriakou Avenue
   Piraeus
   Athens
   P.C. 185 39
  • Contact Us

   General Secretariat
   Phone: 2104581301-2
   e-mail: gensec 'at' hna.gr

   Sports Dpt.
   Phone: 2104581390
   e-mail: d.athlitismou 'at' hna.gr

   Entrance Examinations Dpt.
   Phone: 2104581337
   e-mail: tee 'at' hna.gr

   Public Relations Dpt.
   Phone: 2104581326
   e-mail: gdhs 'at' hna.gr