Εργαστήριο Τηλεπικοινωνιών

Διευθυντής: Αναπληρωτής Καθηγητής Χ. Βαζούρας
Γραφείο: Β08 2ος Όροφος Κτιρίου Εργαστηρίων
Τ/Φ: (+30) 210-45-81601
e-mail: chvazour[at]hna.gr

Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα του Εργαστηρίου Τηλεπικοινωνιών της ΣΝΔ