ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΑΣΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ (ΣΑΕΠ)

Το Σχολείο παρακολουθεί το σύνολο των Ανθυποπλοιάρχων (Μαχίμων, Μηχανικών και Οικονομικών) κατά το πρώτο έτος τους σε αυτόν το βαθμό. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη φοίτηση αποτελεί η επιτυχής περάτωση του Σχολείου Υποτεταγμένων Αξιωματικών Επιστασιών Πλοίων, το οποίο παρακολουθούν οι Αξιωματικοί του Πολεμικού Ναυτικού κατά το πρώτο έτος τους στο βαθμό του Σημαιοφόρου.

Η αποστολή του ΣΑΕΠ είναι να αποκτήσουν και συμπληρώσουν οι Ανθυποπλοίαρχοι Αξιωματικοί του Πολεμικού Ναυτικού (Μάχιμοι, Μηχανικοί και Οικονομικοί) τις θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις, ώστε να επιτύχουν στα καθήκοντα που θα τους ανατεθούν, αλλά και να προετοιμαστούν για την περαιτέρω επιμόρφωσή τους σε Σχολεία του εσωτερικού ή εξωτερικού.

Το ΣΑΕΠ χωρίζεται σε δύο μέρη: το Κοινό Μέρος, το οποίο παρακολουθούν από κοινού όλοι οι παραπάνω Αξιωματικοί ανεξάρτητα από την ειδικότητά τους, και το Ειδικό Μέρος, που εστιάζεται στην παροχή ειδικών γνώσεων ανάλογα με την ειδικότητά τους.

Από το ακαδημαϊκό έτος 2009-10 το ΣΑΕΠ διεξάγεται στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων.

 

  • ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

   Σχολή Ναυτικών Δοκίμων
   Τέρμα Λεωφόρου Χατζηκυριακού
   Πειραιάς
   Αθήνα
   Τ.Κ. 185 39
  • ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

   Γεν. Γραμματεία: 2104581301-2
   e-mail: gensec 'στο' hna.gr

   Γρ. Αθλητισμού: 2104581390
   e-mail: d.athlitismou 'στο' hna.gr

   Τμ. Εισαγ. Εξετάσεων: 2104581337
   e-mail: tee 'στο' hna.gr

   Τμ. Δημ. Σχέσεων: 2104581326
   e-mail: gdhs 'στο' hna.gr