ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Η Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής (Σ.Δ.Σ.Λ.Σ.-Ε.Λ.-ΑΚΤ.) είναι εκπαιδευτικό ίδρυμα του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.), ισότιμο με τα ιδρύματα του Πανεπιστημιακού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης καθώς και τις αντίστοιχες Παραγωγικές Σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων Η Σ.Δ.Σ.Λ.Σ.-Ε.Λ.-ΑΚΤ. εδρεύει στον Πειραιά (Τέρμα Λεωφόρο Χατζηκυριακού), στις εγκαταστάσεις της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ) του Πολεμικού Ναυτικού. Καθ’ όλη τη διάρκεια της εκπαίδευσης, οι Δόκιμοι διαμένουν και σιτίζονται εντός της Σχολής.

Το πρόγραμμα λειτουργίας/κινήσεων της Σ.Δ.Σ.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. είναι ταυτισμένο με της ΣΝΔ, με τις διαφοροποιήσεις να καταγράφονται στο ακαδημαϊκό επίπεδο όσον αφορά στα διδασκόμενα μαθήματα καθώς επίσης και στην ναυτική εκπαίδευση. Οι Δόκιμοι Σημαιοφόροι και οι Ναυτικοί Δόκιμοι διαβιούν μαζί εντός της ΣΝΔ όλο το 24ώρο, καθώς χρησιμοποιούν τις ίδιες εγκαταστάσεις, όπως τους θαλάμους (κοιτώνες), τα μαγειρεία, την τραπεζαρία, τα διδακτήρια, τη βιβλιοθήκη και τους χώρους άθλησης και ψυχαγωγίας. Διοικητής της Σ.Δ.Σ.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. είναι ο Διοικητής της ΣΝΔ.

Ορισμένα επιπρόσθετα στοιχεία που αφορούν τη φοίτηση στη Σ.Δ.Σ.Λ.Σ.-Ε.Λ.-ΑΚΤ. και την ιστορική της εξέλιξη, παρατίθενται στο συνημμένο αρχείο με τίτλο «Γενικές Πληροφορίες Σ.Δ.Σ.Λ.Σ.-Ε.Λ.-ΑΚΤ.».

 

  • ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

   Σχολή Ναυτικών Δοκίμων
   Τέρμα Λεωφόρου Χατζηκυριακού
   Πειραιάς
   Αθήνα
   Τ.Κ. 185 39
  • ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

   Γεν. Γραμματεία: 2104581301-2
   e-mail: gensec 'στο' hna.gr

   Γρ. Αθλητισμού: 2104581390
   e-mail: d.athlitismou 'στο' hna.gr

   Τμ. Εισαγ. Εξετάσεων: 2104581337
   e-mail: tee 'στο' hna.gr

   Τμ. Δημ. Σχέσεων: 2104581326
   e-mail: gdhs 'στο' hna.gr