ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Την Πέμπτη 3 Οκτωβρίου 2013, στις 11:00, στην αίθουσα τελετών του Ιδρύματος Ευγενίδη, υπεγράφη Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Ιδρύματος Ευγενίδου και της ΣΝΔ, προκειμένου να συνεργαστούν για τη διασύνδεση των Βιβλιοθηκών τους. Σκοπό, της παρούσας συνεργασίας αποτελεί η αναβάθμιση των υποδομών των βιβλιοθηκών και των υπηρεσιών τους, στο γενικότερο πλαίσιο της αποστολής αμφότερων των Ιδρυμάτων, για παραγωγή και μετάδοση της γνώσης περί την Επιστήμη και την Τεχνολογία.

Την Τετάρτη 6 Φεβρουαρίου 2013 υπογράφηκε μνημόνιο συνεργασίας σε τεχνολογικά και αναπτυξιακά θέματα μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής-Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά και της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων.

Την Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου 2015 υπογράφθηκε μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων και του Φορέα Πιστοποίησης TUV AUSTRIA ΕΛΛΑΣ για την πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 9001 του Εργαστηρίου Τεχνολογίας Ναυτικών Υλικών και του Εργαστηρίου Καυσίμων & Λιπαντικών του Τομέα Εφαρμοσμένης Μηχανικής & Ναυτικών Υλικών.

Στις 19 Φεβρουαρίου 2015 υπογράφηκε μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων και του Department of Oceanography, US Naval Postgraduate School για την από κοινού ανάπτυξη και υποστήριξη ακαδημαϊκών και επιστημονικών δραστηριοτήτων.

Την 22 Δεκεμβρίου 2015 υπεγράφη μεταξύ του τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών και Βιομηχανίας του Πανεπιστημίου Πειραιά και της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων ειδικό πρωτόκολλο συνεργασίας για τη διοργάνωση Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Διοίκηση στη Ναυτική Επιστήμη και Τεχνολογία».

 

  • ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

   Σχολή Ναυτικών Δοκίμων
   Τέρμα Λεωφόρου Χατζηκυριακού
   Πειραιάς
   Αθήνα
   Τ.Κ. 185 39
  • ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

   Γεν. Γραμματεία: 2104581301-2
   e-mail: gensec 'στο' hna.gr

   Γρ. Αθλητισμού: 2104581390
   e-mail: d.athlitismou 'στο' hna.gr

   Τμ. Εισαγ. Εξετάσεων: 2104581337
   e-mail: tee 'στο' hna.gr

   Τμ. Δημ. Σχέσεων: 2104581326
   e-mail: gdhs 'στο' hna.gr