ΜΟΝΙΜΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ -
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Δρ. Ανδρεας Τσιγκοπουλος

Διευθυντής του Τομέα Συστημάτων Μάχης, Ναυτικών Επιχειρήσεων, Θαλασσίων Επιστημών, Ναυτιλίας, Ηλεκτρονικών & Τηλεπικοινωνιών

Καθηγητής ΣΝΔ

Τηλ.: 210 4581606 - Κτήριο Εργαστηρίων
e-mail: atsigo[at]hna.gr

Βιογραφικό Σημείωμα

Δρ. Χρηστος Βαζουρας

Αναπληρωτής Καθηγητής ΣΝΔ

Τηλ.: 210 4581601 - Κτήριο Εργαστηρίων
e-mail: chvazour[at]hna.gr

Βιογραφικό Σημείωμα

Μαρια Σκλαβουνου

Επιμελήτρια ΣΝΔ

Τηλ.: 210 4581601 - Κτήριο Εργαστηρίων
e-mail: msklavou[at]hna.gr

Bιογραφικό σημείωμα

Δρ. Ιωαννης Κουκος

Ομότιμος Καθηγητής ΣΝΔ

Τηλ.: 210 4581607 - Κτήριο Εργαστηρίων
e-mail: koukos[at]hna.gr

Βιογραφικό σημείωμα - Curriculum Vitae

Δρ. Μιχαηλ Φαφαλιος

Ομότιμος Καθηγητής ΣΝΔ 

Τηλ.: 210 4581349 - Κτήριο Εργαστηρίων
e-mail: fafalios[at]hna.gr

Βιογραφικό σημείωμα - Curriculum Vitae