Εργαστήριο Ηλεκτρονικής

Διευθύντρια: Καθηγητής Α. Τσιγκόπουλος
Αίθουσα: Β11, 2ος Όροφος Κτιρίου Εργαστηρίων
Τ/Φ: (+30) 210-45-81606
e-mail: atsigo[at]hna[dot]gr

Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα του Εργαστηρίου Εργαστηρίου Ηλεκτρονικής της ΣΝΔ