ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

 1. Ν. Δόκιμος Κυριάκου Σ., “Μετρήσεις ραδιοδιατομής (RCS) σε συχνότητες 9- 11 GHz”, 2020-2021
 2. Ν. Δόκιμος Τούντας Θ., “Κατασκευή μικροκυματικού δέκτη σε συχνότητες της X-band”, 2020-2021
 3. Ν. Δόκιμος Μάρκου Θ., “Ανάλυση Γραμμικών Στοιχειοκεραιών και Ανάπτυξη Σχετικού Λογισμικού”, 2020-2021
 4. Ν. Δόκιμος Μπαδέκας Ν., “Ανίχνευση διστατικής σκέδασης από μη επανδρωμένο αεροσκάφος”, 2019-2020
 5. Ν. Δόκιμος Γεωργιόπουλος Α.-Α., “Σύστημα ανίχνευσης κίνησης με βάση την μετατόπιση Doppler”, 2019-2020
 6. Ν. Δοκίμος Σοφράς Ε., “Μετρήσεις ραδιοδιατομής (RCS) απλών στόχων σε συχνότητες 8-10 GHz”, 2019-2020
 7. Ν. Δόκιμος Κακούρης Ξ., “Διάδοση ραδιοκυμάτων 10 KHz – 30 MHz πάνω από θαλάσσια επιφάνεια και εφαρμογές”, 2019-2020
 8. Ν. Δόκιμος Κορκολή Χ.-Α., “Ανίχνευση ρωγμών σε μεταλλικές επιφάνειες με μικροκυματικές μεθόδους”, 2018-2019
 9. Ν. Δόκιμος Χατζηδημητρίου Ο., “Μελέτη ασύρματης ζεύξης παράκτιου σταθμού-υποβρυχίου”, 2018-2019
 10. Ν. Δόκιμος Θρασυβούλου Μ., “Απλή μικροκυματική γεννήτρια συχνοτήτων”, 2018-2019
 11. N. Δόκιμος Χονδρογιάννης Ε., “Μετρήσεις μικροκυματικής ακτινοβολίας σε πλοία του ΠΝ”, 2018-2019
 12. Ν. Δόκιμος Βαρνάβα Π., “Μικροκυματικοί ταλαντωτές στερεάς κατάστασης (solid state)”, 2017-2018
 13. N. Δόκιμος Τριάντος Η., Μελέτη, “Ανάλυση ψηφιακών ασύρματων ζεύξεων του συστήματος Link 11”, 2015-2016
 14. Ν. Δόκιμος Κουκουλομμάτης Γ., “Μετρήσεις Η/Μ πεδίων σε ευρεία ζώνη RF συχνοτήτων”, 2014-2015
 15. Ν. Δόκιμος Ζουλάκης Κ., “Χαρακτηριστικά επίδοσης ναυτιλιακών ραντάρ σύμφωνα με το νέο πρότυπο IEC 62388 Ed.2”, 2014-2015
 16. Ν. Δόκιμος Μποβιάτσης Κ., “Ψηφιακή διαμόρφωση στο σύστημα Link 11 και προσομοίωση μετάδοσης δεδομένων”, 2014-2015
 17. Ν. Δόκιμος Λουκάς Σ., “Ψηφιακή διαμόρφωση στο σύστημα Link 11 και ανάλυση σχετικών κυματομορφών”, 2013-2014
 18. Ν. Δόκιμος Παπανδρέου Γ., “Μέτρηση ΗΜ πεδίου από 75 ΜΗz εως 3 GHz για την ασφάλεια του προσωπικού – πληρώματος”, 2013-2014