ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΝΔ

To Εργαστήριo Τηλεπικοινωνιών υποστηρίζει μέσω μετρήσεων – δοκιμών (στο εργαστήριο και στο πεδίο) και κατασκευών ερευνητικές / αναπτυξιακές δραστηριότητες των μελών του και συνεργαζόμενων ερευνητών σε αντικείμενα που περιλαμβάνουν:

  • Μετρήσεις ηλεκτρομαγνητικών πεδίων και σημάτων (με εφαρμογές σε ραδιοεντοπισμό, Η/Μ συμβατότητα, χαρακτηρισμό υλικών κτλ.)
  • Σχεδίαση – υλοποίηση και δοκιμή μικροκυματικών στοιχείων
  • Μικροκυματικοί και ηλεκτροοπτικοί αισθητήρες
  • Ηλεκτρομαγνητικές ιδιότητες σύνθετων υλικών
  • Λήψη – ανίχνευση και ανάλυση σημάτων με χρήση τεχνολογίας Software Radio για τηλεπικοινωνιακές και αμυντικές εφαρμογές
  • Δοκιμές – μετρήσεις σημάτων σε πρωτότυπο μη επανδρωμένου αεροσκάφους
  • Διάδοση και σκέδαση ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων σε σύνθετα περιβάλλοντα
  • Ραδιοεντοπισμός σε γήινο και θαλάσσιο περιβάλλον
  • Σχεδίαση ραδιοζεύξεων