ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΝΔ

Το Εργαστήριο υποστηρίζει τη διδασκαλία των προπτυχιακών μαθημάτων.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ I (Δ΄ΕΤΟΣ, ΧΕΙΜ. ΕΞ. ΜΑΧΙΜΩΝ – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ): 5 ώρες/εβδομάδα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ II (Δ΄ΕΤΟΣ, ΕΑΡ. ΕΞ. ΜΑΧΙΜΩΝ – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ): 5 ώρες/εβδομάδα

Αναλυτική περιγραφή της ύλης περιλαμβάνεται στον Οδηγό Σπουδών της ΣΝΔ που μπορεί να βρεθεί  εδώ.