ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

 1. N. Δόκιμος Δ’ Τάξης Δ. Λοΐζου, “Μελέτη διάδοσης ΗΜ κυμάτων σε μέσο. Πομποδέκτες ηχοβολιστικών συστημάτων”, 2022 (σε εξέλιξη)
 2. Ν. Δόκιμος Δ’ Τάξης Χ. Γκουδάλας, “Σχεδιασμός και κατασκευή μηχανικού μέρους 3D εκτυπωτή”, 2022 (σε εξέλιξη)
 3. Ν. Δόκιμος Δ’ Τάξης Α.-Γ. Αντωνίου, “Σχεδιασμός και κατασκευή ηλεκτρονικού μέρους 3D εκτυπωτή”, 2022 (σε εξέλιξη)
 4. Ν. Δόκιμος Δ’ Τάξης Γ. Κοτσώρης, “Διασύνδεση γυροπυξίδας με Data Distribution Unit (DDU)”, 2021
 5. Ν. Δόκιμος Δ’ Τάξης Ε. Σάββα, “Διάταξη ακύρωσης θορύβου”, 2021
 6. Ν. Δοκίμος Μiguel Angelo Da Silva Faria Pereira της Πορτογαλικής Ναυτικής Ακαδημίας Escola Naval, Depertment of Science and Technology, “User eXperience in augmented reality devices: proposal for systematization of evaluation in maritime border control operations”, 2021
 7. Ν. Δόκιμοι Δ’ Τάξης Βασίλειος Βαλληνδράς - Κλεάνθης Χατζησάββα, “Ανάπτυξη τρισδιάστατων δομών παθητικών και ενεργών στοιχείων σε GaN/SiC υπόστρωμα για βελτιστοποίηση σχεδίασης ενισχυτών χαμηλού θορύβου στην Χ-Band”, 2021
 8. Ν. Δόκιμος Δ’ Τάξης Γ. Ζήσης, “Κατασκευή και μελέτη μινι υποβρυχίου οχήματος”, 2020
 9. Ν. Δόκιμοι Δ’ Τάξης Γ. Θωμάς - Ζ. Γεροστάθης, “Σχεδιασμός και κατασκευή drone με GPS tracking. Κατασκευή συστήματος με δυνατοτητα αποφυγής συγκρούσεων και δυνατότητα ανίχνευσης κίνησης και παρακολούθησης στόχου με ενσωματωμένη κάμερα”, 2020
 10. Ν. Δόκιμος Δ’ Τάξης Β. Σωκράτους, “Σχεδιασμός και κατασκευή μίνι ρομποτικού οχήματος ελεγχόμενου μέσω Bluetooth”, 2020
 11. N. Δόκιμος Γ’ Τάξης Χριστίνα Κορκολή, “Χαρακτηρισμός πολυστρωματικών δομών για ανίχνευση καλυμμένων στρωμάτων με μικροκυματικές μεθόδους”, 2019
 12. Ν. Δόκιμος Γ’ Τάξης Ηλίας Πανταζόπουλος “Μεθοδολογία Σχεδίασης Καινοτόμων Ζωνοπερατών Φίλτρων Νέας Γενιάς Νανοτεχνολογιών”, 2019
 13. N. Δόκιμος Γ’ Τάξης Ραφαήλ Κόνικκος, Μελέτη, “Σχεδιασμός και Μοντελοποίηση καινοτόμων Π/Δ ισχύος νέας γενεάς για ευρύ φάσμα συχνοτήτων και εφαρμογών”, 2019
 14. Ν. Δόκιμος Δ’ Τάξης Παπαδόπουλος Νικόλαος, “Σχεδίαση και Βελτιστοποίηση Ενισχυτών”, 2017
 15. Ν. Δόκιμος Δ’ Τάξης Βαρδάκης Κωνσταντίνος, “Επίδραση της Τροπόσφαιρας σε Ασύρματα Συστήματα Επικοινωνιών”, 2017
 16. Ν. Δόκιμος Δ’ Τάξης Αληφραγκής Ελευθέριος, “Ηλεκτρομαγνητικές Μέθοδοι μη Καταστροφικού Ελέγχου Υλικών”, 2017
 17. Ν. Δόκιμος (ΜΗΧ) Δ’ Τάξης Ζήσης Σταμάτιος, “Σχεδίαση και Υλοποίηση Ενεργών RF και Μικροκυματικών Ζωνοπερατών Φίλτρων”, 2016
 18. Ν. Δόκιμος (ΜΗΧ) Δ’ Τάξης Κουζώνης Αθανάσιος, “Αξιοποίηση Άνω Μικροκυματικού – Κάτω οπτικού Φάσματος με χρήση Τρανζίστορ Κενού για Κυκλώματα Ενισχυτών”, 2016
 19. Ν. Δόκιμος Δ’ Τάξης Αμπουσανάμπ Ανάς, “Σχεδίαση Μικροκυματικού Ενισχυτή Χαμηλού Θορύβου για Δέκτες στην X-Band”, 2016
 20. Ν. Δόκιμος Δ’ Τάξης Μητρόπουλος Αθανάσιος, “Επίδραση Ειδικών Καιρικών Φαινομένων στην Κατάσταση της Θάλασσας και στις Τηλεπικοινωνίες: Μελέτη Βορείου Ρεύματος και Υετού”, 2015
 21. Ν. Δόκιμος Δ’ Τάξης Λατίφ Ιμπραήμ, “Σχεδίαση Kεραίας Bow-Tie για Τεχνολογίες Τηλεπικοινωνιών Υπερευρείας Ζώνης (UWB) με Χρήση Κατάλληλου Λογισμικού (HFSS)”, 2015
 22. Ν. Δόκιμος Δ’ Τάξης Kασσάρας Νικόλαος, “Αρχές Αυτομάτου Ελέγχου με SCR και TRIAC”, 2015
 23. Ν. Δόκιμος (ΜΗΧ) Δ’ Τάξης Κ. Πάνης, «Προσαρμογή συστήματος αισθητήρων (φωτεινότητας, πίεσης, θερμοκρασίας) σε τηλεκατευθυνόμενο υποβρύχιο ρομποτικό όχημα Hydrobot», 2015
 24. Ν. Δόκιμος Δ’ Τάξης Χ. Αθανασίου - Αναγνώστου, «Προγραμματισμός μικροελεγκτή Arduino και παρελκομένων - Κατασκευή πρωτότυπων κυκλωμάτων για ενσωμάτωσή τους σε εγκατεστημένο σύστημα συλλογής, επεξεργασίας και γραφικής απεικόνισης δεδομένων μετεωρολογικού σταθμού METEO WEATHERPAK 2000 και GPS σε εκσυγχρονισμένες φρεγάτες τύπου S», 2015
 25. Ν. Δόκιμος Δ’ Τάξης Π. Κιτσάκης, «Προγραμματισμός μικροελεγκτών με Raspberry Pi», 2015
 26. Ν. Δόκιμος Δ’ Τάξης Τσίγκας Δημήτριος, “Σχεδίαση και Υλοποίηση Βαθυπερατών Φιλτρων Μέγιστου Επίπεδου Κέρδους για Σύγχρονα HF και Μικροκυματικά Συστήματα”, 2014
 27. Ν. Δόκιμος Δ’ Τάξης Δ. Λουϊζος, «Προγραμματισμός Συστοιχίας Επιτόπια Προγραμματιζόμενων Πυλών - Field Programmable Gate Arrays (FPGAs)», 2014
 28. Ν. Δόκιμος Δ’ Τάξης Ν. Θάνος, «Κατασκευή και προσαρμογή συστήματος φωτισμού και κάμερας σε τηλεκατευθυνόμενο υποβρύχιο ρομποτικό όχημα (Hydrobot)», 2014
 29. Ν. Δόκιμος (ΜΗΧ) Δ’ Τάξης Α. Καλομοίρης, «Προγραμματισμός μικροελεγκτών Arduino και κατασκευή πρωτότυπων κυκλωμάτων», 2014
 30. Ν. Δόκιμος Δ’ Τάξης Δ. Ελευσινιώτης, «Προγραμματισμός μικροϋπολογιστή Raspberry Pi και κατασκευή πρωτότυπων εφαρμογών και κυκλωμάτων», 2014