ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΝΔ

 • Αναλογικά Φίλτρα (Ενεργά, Παθητικά, Μικροκυματικά)
 • Ασύρματα μικροκυματικά δίκτυα
 • Ασύρματες Οπτικές Επικοινωνίες – Επίγειες και υποβρύχιες
 • Ενισχυτές ισχύος και ενισχυτές χαμηλού θορύβου για πομποδέκτες στην X-band
 • Ηλεκτρονικά Όργανα Μέτρησης και εφαρμογές
 • Ηλεκτρονικές εφαρμογές Ηλεκτρονικού Πολέμου
 • Κεραίες για επίγειες και υποβρύχιες WLAN ζεύξεις
 • Μη γραμμικά δυναμικά συστήματα
 • Μη καταστροφικός έλεγχος
 • Μικροκυματικές κεραίες RFIDs, Μεταϋλικά
 • Μοντέλα εξασθένισης ηλεκτρομαγνητικού κύματος στην ατμόσφαιρα
 • Οπτικοηλεκτρονικές ημιαγωγικές διατάξεις – lasers
 • Οργανολογία και Μετρήσεις
 • Συστήματα επικοινωνιών οπτικών ινών
 • Υπέρ-ευρυζωνικές εφαρμογές
 • Χρήση Terahertz gap