ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ - ΕΡΓΟ

Στο έργο του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικής περιλαμβάνονται:

  • η παροχή υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικών υπηρεσιών προς τους Ν. Δοκίμους
  • η παροχή συμβουλευτικών, και μελετητικών υπηρεσιών σε θέματα που απασχολούν το Πολεμικό Ναυτικό (όπως VLF και LF κεραίες, ηλεκτρονικά συστήματα πλοίου)
  • η παρακολούθηση των διεθνών επιστημονικών εξελίξεων και η συμμετοχή σε αυτές

Στα πλαίσια της συμμετοχής στις διεθνείς επιστημονικές εξελίξεις, τα μέλη του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικής πραγματοποιούν κάθε χρόνο σημαντικό αριθμό επιστημονικών δημοσιεύσεων. Το σύνολο αυτών παρουσιάζεται εδώ.