Προσωπικό Εργαστηρίου Ηλεκτρονικής ΣΝΔ

Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ):

Καθηγητής: Δρ. Μιχαήλ Φαφαλιός, (Βιογραφικό σημείωμα)
Διευθυντής Τομέα Συστημάτων Μάχης, Ναυτικών Επιχειρήσεων, Θαλασσίων Επιστημών, Ναυτιλίας, Ηλεκτρονικών & Τηλεπικοινωνιών
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: fafalios"στο"snd.edu.gr

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια: Δρ. Ευαγγελία Α. Καραγιάννη, (Βιογραφικό σημείωμα)
Διευθύντρια Εργαστηρίου Ηλεκτρονικής
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: evka"στο"snd.edu.gr

Αναπληρωτής Καθηγητής: Δρ. Ανδρέας Δ. Τσιγκόπουλος, (Βιογραφικό σημείωμα)
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: atsigo"στο"snd.edu.gr

Προσωπικό Υποστήριξης:

Επιμελήτρια Μαριαλένα Σ. Σκλαβούνου, (Βιογραφικό σημείωμα)
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: msklavou"στο"snd.edu.gr

Στρατιωτικό Διδακτικό Προσωπικό (ΣΔΠ):

Πλωτάρχης (Μ) Ανδρέας Γ. Καβουσανός-Καβουσανάκης ΠΝ
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: akavousa"στο"snd.edu.gr

Πλωτάρχης (Μ) Γεώργιος Δ. Γιαννούλης ΠΝ
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: ggiannou"στο"snd.edu.gr