Προσωπικό Εργαστηρίου Ηλεκτρονικής ΣΝΔ

Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ):

Καθηγήτρια: Δρ. Ευαγγελία Α. Καραγιάννη, (Βιογραφικό σημείωμα)
Διευθύντρια Εργαστηρίου Ηλεκτρονικής
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: evka[at]hna.gr

Αναπληρωτής Καθηγητής: Δρ. Ανδρέας Δ. Τσιγκόπουλος, (Βιογραφικό σημείωμα)
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: atsigo[at]hna.gr

Ομότιμος Καθηγητής: Δρ. Μιχαήλ Φαφαλιός, (Βιογραφικό σημείωμα)
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: fafalios[at]hna.gr

Προσωπικό Υποστήριξης:

Επιμελήτρια Μαριαλένα Σ. Σκλαβούνου, (Βιογραφικό σημείωμα)
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: msklavou[at]hna.gr

Στρατιωτικό Διδακτικό Προσωπικό (ΣΔΠ):

Πλωτάρχης (Μ) Κωνσταντίνος Χαρίσης ΠΝ
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: harisis_kostas[at]hotmail.com