ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΝΔ

  • Ασκήσεις Εργαστηρίου Ηλεκτρονικής Γ’ έτους, Ευαγγελία Α. Καραγιάννη, Μαριαλένα Σ. Σκλαβούνου, Ανδρέας Δ. Τσιγκόπουλος, Μιχαήλ Η. Φαφαλιός, Εκδόσεις ΣΝΔ, 2014
  • Στοιχεία Ηλεκτρονικής, Ευαγγελία Α. Καραγιάννη, Ανδρέας Δ. Τσιγκόπουλος, Μιχαήλ Η. Φαφαλιός, Β’ έκδοση, Εκδόσεις ΣΝΔ, 2013
  • Αναλογικά Κυκλώματα Τηλεπικοινωνιών, Ε. Καραγιάννη, Εκδόσεις ΣΝΔ, 2014
  • Ψηφιακά Κυκλώματα, Α. Τσιγκόπουλος, ΣΝΔ, 2013

Τα διδακτικά εγχειρίδια διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην διαδικτυακή πλατφόρμα τηλε-εκπαίδευσης.