ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Ο Τομέας Ανθρωπιστικών & Πολιτικών Επιστημών προσφέρει τα ακόλουθα μαθήματα:

 1. Ναυτική Ιστορία – Α΄ και Γ΄ έτη Μαχίμων και Μηχανικών.
 2. Φιλοσοφία – Α΄ έτος Μαχίμων και Μηχανικών.
 3. Κοινωνική Ψυχολογία – Α΄ έτος Μαχίμων και Μηχανικών.
 4. Στοιχεία Δικαίου – Γ΄ έτος Μηχανικών και Δ΄ έτος Μαχίμων.
 5. Στοιχεία Οικονομίας – Δ΄ έτος Μαχίμων και Μηχανικών.
 6. Ηγεσία – Δ΄ έτος Μαχίμων και Μηχανικών.
 7. Ελληνικά – Α΄, Β΄ και Γ΄ έτη Μαχίμων και Μηχανικών.
 8. Αγγλικά – Α΄, Β΄ και Γ΄ έτη Μαχίμων και Μηχανικών.
 9. Γαλλικά – Α΄, Β΄ και Γ΄ έτη Μαχίμων και Μηχανικών.
 10. Γερμανικά – Α΄, Β΄ και Γ΄ έτη Μαχίμων και Μηχανικών.
 11. Φυσική Αγωγή – Όλα τα έτη Μαχίμων και Μηχανικών.