ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Ο Τομέας Ανθρωπιστικών & Πολιτικών Επιστημών προσφέρει τα ακόλουθα προπτυχιακά μαθήματα:

  1. Ιστορία του Κωπήλατου Πολεμικού Ναυτικού: Α΄ έτος Μαχίμων και Μηχανικών.
  2. Ιστορία του Ιστιοφόρου Πολεμικού Ναυτικού: Α΄ έτος Μαχίμων και Μηχανικών
  3. Ιστορία του Σύγχρονου Πολεμικού Ναυτικού: Β΄ έτος Μαχίμων και Μηχανικών
  4. Φιλοσοφία: Α΄ έτος Μαχίμων και Μηχανικών.
  5. Κοινωνική Ψυχολογία: Α΄ έτος Μαχίμων και Μηχανικών.
  6. Οικονομία της Άμυνας: Α΄ έτος Μαχίμων και Μηχανικών.
  7. Ηγεσία – Διευθυντική – Λήψη αποφάσεων: Δ΄ έτος Μαχίμων και Μηχανικών.
  8. Δίκαιο Θάλασσας: Δ΄ έτος Μαχίμων και Μηχανικών.
  9. Ξένη Γλώσσα I–VI (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά & Ελληνικά για αλλοδαπούς): Α΄, Β΄ & Γ΄ έτος Μαχίμων και Μηχανικών. Στο Α΄ έτος Μαχίμων και Μηχανικών διδάσκεται επίσης και Ορολογία ΙΜΟ.
  10. Φυσική Αγωγή: A΄, Β΄, Γ΄ & Δ΄ έτος Μαχίμων και Μηχανικών.