ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Ο Τομέας Ηλεκτροτεχνίας & Ηλεκτρονικών Υπολογιστών προσφέρει τα ακόλουθα μαθήματα:

  1. Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές Ι – Α’ έτος Μαχίμων και Μηχανικών
  2. Θεωρία Κυκλωμάτων Ι – Α’ έτος Μαχίμων και Μηχανικών
  3. Θεωρία Κυκλωμάτων ΙΙ – Σ.Α.Ε. – Β’ έτος Μαχίμων και Μηχανικών
  4. Εφαρμοσμένος Ηλεκτρομαγνητισμός – Β’ έτος Μαχίμων και Μηχανικών
  5. Συστήματα Ηλεκτρικής Ισχύος - Γ’ έτος Μαχίμων και Μηχανικών
  6. Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές ΙΙ – Δ’ έτος Μαχίμων και Μηχανικών