Ανακοινώσεις

Φεβρουάριος 2017. Συνεργασία Εργαστηρίου Καυσίμων και Λιπαντικών του ΤΕΜΝΥ με το NATO Energy Security Centre of Excellence (ENSEC COE). Περισσότερα....

Δεκέμβριος 2016. Επιθεώρηση και απονομή Πιστοποίησης σύμφωνα με το πρότυπο EN IS 9001:2015 από την TUV Austria Hellas στον ΤΕΜΝΥ για τα πεδία εφαρμογής «Εκπόνηση μελετών έρευνας, ανάπτυξης και δικανικής μηχανικής σε ναυτικά υλικά και συστήματα» και «Μελέτη και αξιολόγηση των επιπτώσεων από τη χρήση καυσίμων, βιοκαυσίμων και λιπαντικών στη λειτουργία και επιχειρησιακή ετοιμότητα των ναυτικών και μηχανολογικών μέσων».

Δεκέμβριος 2016. Ημερίδα ΕΜΝΥ περί Αστοχίας των Υλικών υπό την αιγίδα του Αρχηγείου Στόλου και του Δ Κλάδου ΓΕΝ, Ναύσταθμος Σαλαμίνας.

Ιούνιος 2016. Το Εργαστήριο Καυσίμων & Λιπαντικών του ΤΕΜΝΥ είναι Μέλος του European Sustainable Shipping Forum (ESSF) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Δεκέμβριος 2015. Το Εργαστήριο Καυσίμων & Λιπαντικών του ΤΕΜΝΥ είναι Μέλος του Sustainable Group of Advanced Biofuels (SGAB) του European Sustainable Transport Forum (ESTF)

Οκτώβριος 2015. Πρωτόκολλο συνεργασίας του ΤΕΜΝΥ με τα Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα (ΕΑΣ) με σκοπό την βελτίωση ανταγωνιστικότητας, τη δικτύωση εργαστηρίων και την αξιοποίηση υποδομών και τεχνογνωσίας καθώς και την υποστήριξη του εκπαιδευτικού έργου της ΣΝΔ.