ΜΟΝΙΜΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ -
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Στον Τομέα Ναυπηγικής και Ναυτικής Μηχανολογίας ανήκει το ακόλουθο προσωπικό:

Α) Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π.)

Δρ. Παριώτης Ευθύμιος

Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.
Διευθυντής Τομέα Ναυπηγικης & Ναυτικης Μηχανολογιας
Διευθυντής Εργαστηρίου Ναυτικής Μηχανολογίας
Αναπληρωτής Καθηγητής

Τηλ.: 210 4581663 - Κτήριο Εργαστηρίων
e-mail: pariotis[at]hna.gr

Δρ. Υφαντής Ηλίας

Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.
Καθηγητής (Με άδεια άνευ αποδοχών)

Τηλ.: 210 4581382 - Κτήριο Εργαστηρίων
e-mail: yfantis[at]hna.gr

Δρ. Ζάννης Θεόδωρος

Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.
Διευθυντής Εργαστηρίου Ναυτικών Μηχανών Εσωτερικής Καύσεως
Αναπληρωτής Καθηγητής

Τηλ.: 210 4581663 - Κτήριο Εργαστηρίων
e-mail: thzannis[at]hna.gr

Δρ. Κατσάνης Ιωάννης

Ναυπηγός Μηχανικός Ε.Μ.Π.
Διευθυντής Εργαστηρίου Ναυπηγίας
Αναπληρωτής Καθηγητής

Τηλ.: 210 4581334 - Κτήριο Εργαστηρίων
e-mail: katsanis[at]hna.gr

Δρ. Ρουμελιώτης Ιωάννης

Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.
Επίκουρος Καθηγητής (Με άδεια άνευ αποδοχών)

Τηλ.: 210 4581382 - Κτήριο Εργαστηρίων
e-mail: jroume[at]hna.gr

B. Εκπαιδευτικού Προσωπικού με Σύμβαση (Ε.Π.Σ.)

Δρ. Πολύζος Στυλιανός

Ναυπηγός Μηχανικός Ε.Μ.Π.

Κτήριο Εργαστηρίων
e-mail: spolyzos[at]hna.gr

Γ) Στρατιωτικού Διδακτικού Προσωπικού (Σ.Δ.Π.)

Γκουγκουλίδης Γεώργιος Αντιπλοίαρχος (Μ) ΠΝ

Δ) Ομότιμοι Καθηγητές

Μαλαχίας Γεώργιος

Μπουφούνος Θεοδόσιος