ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

Η ΣΝΔ υλοποιεί αυτή τη στιγμή τα ακόλουθα μη διαβαθμισμένα Ερευνητικά Εργα:

ΕΡΓΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΣΝΔ

Η πρόταση σχεδιάστηκε και υποβλήθηκε από τη ΣΝΔ με τη σύμφωνη γνώμη ΓΕΝ και προ-ενημέρωση ΥΠΕΘΑ (κατά τα ρητώς προβλεπόμενα στον Οργανισμό ΣΝΔ

Ακρωνύμιο Έργου ΡΑΝΤΑΡ, (Ιστοσελίδα Έργου: https://radar-project.iesl.forth.gr)
Τίτλος Ετερογενής Τρισδιάστατη Ολοκλήρωση με χρήση ρηξικέλευθων νανοτεχνολογιών για τη νέα γενιά μικροκυματικών πομποδεκτών ισχύος
Πρόγραμμα «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ- ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», (ΕΠΑνΕΚ) ΕΣΠΑ 2014 – 2020
Συμμετέχοντες ΣΝΔ Εργαστήρια Ηλεκτρονικής, Τηλεπικοινωνιών και Τεχνολογίας Ναυτικών Υλικών (ΣΝΔ)
Επιστημον. Υπεύθ. ΣΝΔ Καθηγήτρια Ε. Καραγιάννη
Συντονιστής Εταίρος Ιδρυμα Τεχνολογίας και Ερευνας, Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ (ΙΤΕ)
Έναρξη 2019

 

Ακρωνύμιο Έργου NAVMAT, (Ιστοσελίδα Έργου: https://www.navmat.gr/)
Τίτλος Σύστημα βασισμένο στη γνώση και την ανάλυση μεγάλων δεδομένων: Παρακολούθηση, καταγραφή, επεξεργασία και ανάλυση της αστοχίας ναυτικών υλικών και εξοπλισμού
Πρόγραμμα ΕΛΙΔΕΚ
Συμμετέχοντες ΣΝΔ Τομέας Εφαρμοσμένης Μηχανικής και Ναυτικών Υλικών
Επιστημον. Υπεύθ. ΣΝΔ Καθηγητής Ν. Μελανίτης
Συντονιστής Εταίρος ΣΝΔ
Έναρξη 2020

 

Ακρωνύμιο Έργου PICTUM, (Ιστοσελίδα Έργου: https://pictum.gr/)
Τίτλος Πλήρως παραμετροποιήσιμο λογισμικό προσομοίωσης θερμικής απεικόνισης (Fully customizable thermal imaging simulation software)
Πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ- ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ 2019 (ΕΠΑΝΕΚ)
Συμμετέχοντες ΣΝΔ Τομέας Εφαρμοσμένης Μηχανικής & Ναυτικών Υλικών - Τομέας Συστημάτων Μάχης, Ναυτικών Επιχειρήσεων, Θαλασσίων Επιστημών Ναυτιλίας, Ηλεκτρονικών & Τηλεπικοινωνιών
Επιστημον. Υπεύθ. ΣΝΔ Αναπλ. Καθηγητής Σ. Καλλίγερος
Συντονιστής Εταίρος MILTECH ΕΛΛΑΣ A.E.
Έναρξη 2020

 

Ακρωνύμιο Έργου DIGITSENSE, (Ιστοσελίδα Έργου: http://www.digitsense.eu/)
Τίτλος Ψηφιακό Δίδυμο Ενεργειακών Συστημάτων Πλοίου ("DigitalTwinofShipEnergySystems")
Πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ- ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ 2019 (ΕΠΑΝΕΚ)
Συμμετέχοντες ΣΝΔ Τομέας Ναυπηγίας και Ναυτικής Μηχανολογίας
Επιστημον. Υπεύθ. ΣΝΔ Αναπλ. Καθηγητής Ε. Παριώτης
Συντονιστής Εταίρος ΣΝΔ
Έναρξη 2021

 

Ακρωνύμιο Έργου LIFEVISIONS, (Ιστοσελίδα Έργου: https://lifevisions.gr/)
Τίτλος Ιinnovative photocatalytIc paintS for healthy envirOnment and eNergy Saving (VISIONS)
Πρόγραμμα LIFE19
Συμμετέχοντες ΣΝΔ Τομέας Εφαρμοσμένης Μηχανικής & Ναυτικών Υλικών (υπεργολαβική συνεργασία)
Επιστημον. Υπεύθ. ΣΝΔ Αναπλ. Καθηγητής Σ. Καλλίγερος
Συντονιστής Εταίρος Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»
Έναρξη 2020

 

ΕΡΓΑ ΚΑΤ’ ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΥΠΕΘΑ

Η κάθε πρόταση σχεδιάστηκε και υποβλήθηκε από τις κεντρικές υπηρεσίες ΥΠΕΘΑ και σε ύστερο χρόνο ζητήθηκε η επιστημονική συνδρομή της ΣΝΔ στην υλοποίησή του έργου

Ακρωνύμιο Έργου SOLOMON, (Ιστοσελίδα Έργου: http://www.solomon-padr.eu/)
Τίτλος Strategy Oriented anaLysis Of the Market fOrces in EU defence
Πρόγραμμα ADR-STF-2018, (Strategic Technology Foresight)
Συμμετέχοντες ΣΝΔ Τομέας Εφαρμοσμένης Μηχανικής και Ναυτικών Υλικών κ.α.
Επιστημον. Υπεύθ. ΣΝΔ Αναπλ. Καθηγητής Σ. Καλλίγερος
Συντονιστής Εταίρος ENGINEERING - INGEGNERIA INFORMATICA SPA
Έναρξη 2019

 

Ακρωνύμιο Έργου INCLUDING, (Ιστοσελίδα Έργου: https://including-cluster.eu/)
Τίτλος Innovative Cluster for Radiological and Nuclear Emergencies
Πρόγραμμα HORIZON 2020 Security
Συμμετέχοντες ΣΝΔ Τομέας Φυσικών Επιστημών κ.α.
Επιστημον. Υπεύθ. ΣΝΔ Επικ. Καθηγητής Α. Τσάπαλης
Συντονιστής Εταίρος ITALIAN NATIONALAGENCY NEW TECHNOLOGIES ENERGY SUS
Έναρξη 2019

 

Ακρωνύμιο Έργου RESILOC, (Ιστοσελίδα Έργου: https://www.resilocproject.eu/)
Τίτλος Resilient Europe and Societies by Innovating Local Communities
Πρόγραμμα HORIZON 2020 Security
Συμμετέχοντες ΣΝΔ Τομέας Μαθηματικών, Εργαστήριο Μαθηματικής Μοντελοποίησης και Εφαρμογών κ.α.
Επιστημον. Υπεύθ. ΣΝΔ Καθηγητής Γ. Γαλάνης
Συντονιστής Εταίρος Fraunhofer Institut for Materialflow and Logistics (IML)
Έναρξη 2019

 

Ακρωνύμιο Έργου ARESIBO, (Ιστοσελίδα Έργου: https://www.aresibo.eu/)
Τίτλος Augmented Reality Enriched Situation awareness for Border security
Πρόγραμμα HORIZON 2020 Security
Συμμετέχοντες ΣΝΔ Τομέας Συστημάτων Μάχης, Ναυτικών Επιχειρήσεων, Θαλασσίων Επιστημών Ναυτιλίας, Ηλεκτρονικών & Τηλεπικοινωνιών
Επιστημον. Υπεύθ. ΣΝΔ Αναπλ. Καθηγητής Α. Τσιγκόπουλος
Συντονιστής Εταίρος AIRBUS DEFENCE AND SPACE SAS
Έναρξη 2019