Η ΖΩΗ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΧΟΛΗ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

Μετά τα τέσσερα χρόνια στο βαθμό του Σημαιοφόρου, προάγονται στο βαθμό του Ανθυποπλοιάρχου και παρακολουθούν το Σχολείο Αξιωματικών Επιστασιών Πλοίων, διάρκειας δέκα μηνών για μάχιμους Αξιωματικούς και έξι μηνών για μηχανικούς Αξιωματικούς. Η εκπαίδευση αυτή θεωρείται συνέχεια της ακαδημαϊκής εκπαίδευσης, την οποία έλαβαν κατά τη διάρκεια της φοιτήσεώς τους στη ΣΝΔ. Επιπρόσθετα, έχουν τη δυνατότητα να διδαχθούν εξειδικευμένα θέματα, με τα οποία έχουν ήδη έλθει ή θα έλθουν σε επαφή κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους σε πολεμικά πλοία.

Εκτός της εκπαίδευσης, την οποία λαμβάνουν στο Σχολείο Αξιωματικών Επιστασιών Πλοίων, έχουν τη δυνατότητα να φοιτήσουν στην Σχολή Διοίκησης και Επιτελών Π.Ν. και σε σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων στην Ελλάδα, όπως η Ανώτατη Διακλαδική Σχολή Πολέμου (ΑΔΙΣΠΟ) και η Σχολή Εθνικής Άμυνας (ΣΕΘΑ), η οποία χορηγεί πτυχίο ισοδύναμο με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών. Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα φοιτήσεως στις αντίστοιχες Σχολές Πολέμου και Σχολές Εθνικής Άμυνας χωρών - μελών του ΝΑΤΟ.

 

  • ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

   Σχολή Ναυτικών Δοκίμων
   Τέρμα Λεωφόρου Χατζηκυριακού
   Πειραιάς
   Αθήνα
   Τ.Κ. 185 39
  • ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

   Γεν. Γραμματεία: 2104581301-2
   e-mail: gensec 'στο' hna.gr

   Γρ. Αθλητισμού: 2104581390
   e-mail: d.athlitismou 'στο' hna.gr

   Τμ. Εισαγ. Εξετάσεων: 2104581337
   e-mail: tee 'στο' hna.gr

   Τμ. Δημ. Σχέσεων: 2104581326
   e-mail: gdhs 'στο' hna.gr