ΣΥΣΤΑΣΗ ΜΟΔΙΠ

Η τυπική σύσταση της ΜΟΔΙΠ ΣΝΔ πραγματοποιείται με απόφαση του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου της ΣΝΔ σύμφωνα με το Άρθρο 1, παρ. 3, του ΠΔ 14/2017 (ΦΕΚ 28/τ.Α΄/6-3-2017) περί «Διαδικασίας Εσωτερικής Αξιολόγησης των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ)».

Η τρέχουσα σύνθεση της ΜΟ.ΔΙ.Π. ορίστηκε με απόφαση του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου ΣΝΔ τον Μάρτιο 2023 και περιλαμβάνει τα ακόλουθα μέλη:

 • Υποναύαρχος Χ. Σασιάκος ΠΝ, Διοικητής (Πρόεδρος)
 • Καθηγητής Ν. Μελανίτης, Κοσμήτορας
 • Καθηγητής Γ. Γαλάνης
 • Αναπληρωτής Καθηγητής Ε. Παριώτης
 • Αναπληρωτής Καθηγητής Χ. Βαζούρας
 • Αναπληρωτής Καθηγητής Α. Τσάπαλης
 • Πλοίαρχος Χ. Ράγκος ΠΝ, Στρατιωτικό Διδακτικό Προσωπικό
 • Αντιπλοίαρχος Κ. Καλυκάς ΠΝ, Στρατιωτικός Εκαπιδευτής
 • Αντιπλοίαρχος Γ. Μιχάλας ΠΝ, Στρατιωτικός Εκπαιδευτής
 • Πλωτάρχης Ο. Κεχαγιάς ΠΝ, Στρατιωτικό Διδακτικό Προσωπικό
 • Πλωτάρχης Ε. Σεβαστός ΠΝ, Στρατιωτικός Εκπαιδευτής
 • Μ.Π.Υ. Μ. Μαυρίκου, εκπρόσωπος Διοικητικών Υπηρεσιών
 • Ε.Ε.ΔΙ.Π. Α. Βανταράκης, εκλεγμένος εκπρόσωπος των μελών Ε.Ε.ΔΙ.Π. από την Ακαδημαϊκή Συνέλευση.
 • Ναυτικός Δόκιμος Δ΄ Τάξης Ι. Μισόκαλος, αρχαιότερος εκ των Ναυτικών Δοκίμων.

ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Για την οργάνωση και υλοποίηση του έργου της Αξιολόγησης η ΜΟΔΙΠ αναθέτει σε Ειδικές Ομάδες Εργασίας την ευθύνη για την εκτέλεση όλων των απαραίτητων εργασιών και την ικανοποίηση όλων των κριτηρίων που έχουν θεσπιστεί από την κείμενη νομοθεσία, σύμφωνα με τον ετήσιο προγραμματισμό του έργου της Αξιολόγησης.

Για την τρέχουσα περίοδο έχουν συσταθεί και εργάζονται τρεις ομάδες εργασίας αξιολόγησης – πιστοποίησης:

Ομάδα Αξιολόγησης-Πιστοποίησης του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (ΟΕΑ – ΕΣΔΠ)

Τις εργασίες της ΟΕΑ – ΕΣΔΠ έχουν αναλάβει να συντονίσουν οι Επικ. Καθηγητές Χ. Βαζούρας, Ζ. Φωτάκης και Θ. Ζάννης στα πλαίσια της προετοιμασίας και υποβολής προς την ΕΘΑΑΕ της Πρότασης Πιστοποίησης του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας της ΣΝΔ

Ομάδα Αξιολόγησης-Πιστοποίησης του Προγράμματος Σπουδών (ΟΕΑ – ΠΠΣ)

Τις εργασίες της ΟΕΑ – ΠΠΣ έχουν αναλάβει να συντονίσουν οι Επικ. Καθηγητές Α. Τσάπαλης, Σ. Καλλίγερος και Ε. Παριώτης στα πλαίσια της προετοιμασίας και υποβολής προς την ΕΘΑΑΕ της Πρότασης Πιστοποίησης του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών της ΣΝΔ.

Ομάδα Συντονισμού και Υποστήριξης Αξιολόγησης - Πιστοποίησης

Τις εργασίες της ΟΕΑ – ΟΣΥ έχουν αναλάβει να υλοποιήσουν οι Καθηγητής Γ. Γαλάνης, η Τμηματάρχης Πληροφοριακών Συστημάτων Ντ. Ζιωτοπούλου και το στέλεχος του Τμήματος Διδακτικού Προσωπικού κα Δ. Γιαννοπούλου.

Τον γενικό συντονισμό του έργου των Ομάδων Εργασίας και της προετοιμασίας των Προτάσεων Πιστοποίησης ΕΣΔΠ και ΠΠΣ έχει ο Καθηγητής Γ. Γαλάνης υπό τις οδηγίες του Κοσμήτορα της ΣΝΔ Καθηγητού Ν. Μελανίτη.