ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΝΔ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΔΙΠ

Δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα της Ανεξάρτητης Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ), η Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης της ΣΝΔ, σε συνέχεια της επιτόπιας επίσκεψης των εξωτερικών αξιολογητών, το Δεκέμβριο 2013.

Στην έκθεση διαπιστώνεται η εξαιρετική, εν γένει, εικόνα που σχημάτισε η επιτροπή ελέγχου, από την σαφήνεια των εκπαιδευτικών στόχων της ΣΝΔ, την αποτελεσματικότητα του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου της και την μεθοδικότητα των διαδικασιών διασφάλισης της ποιότητας που ακολουθήθηκαν, μέσα σε ένα περιβάλλον με οργάνωση, πειθαρχία και προσήλωση του προσωπικού και των Ν. Δοκίμων στο έργο τους.

Ταυτόχρονα ενθαρρύνονται - επισημαίνονται πρωτοβουλίες, όπως η θέσπιση μεταπτυχιακών προγραμμάτων και η ενίσχυση της ερευνητικής δραστηριότητας, οι οποίες δύνανται να συνεισφέρουν στην περαιτέρω αναβάθμιση του έργου της Σχολής και την ανάδειξή της ως πόλου αριστείας.