ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

H Σχολή Ναυτικών Δοκίμων ανταποκρινόμενη στην Πρόσκληση της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.) υπέβαλε το Μάιο του 2020 πρόταση πιστοποίησης του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (ΕΣΔΠ) και του Προγράμματος Σπουδών (ΠΠΣ):

Η εξωτερική αξιολόγηση του ΕΣΔΠ της ΣΝΔ διεξήχθη από την Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων της ΕΘΑΑΕ την εβδομάδα 14 – 19 Δεκεμβρίου 2020. Η αρχική απόφαση Πιστοποίησης ΕΣΔΠ εκδόθηκε στις 24 Μαρτίου 2021 με ισχύ για 4 έτη. Η αναθεωρημένη απόφαση της 27/12/2022 παρέτεινε την ισχύ της Πιστοποίησης του ΕΣΔΠ ως τις 23/3/2026, σύμφωνα με το άρθρο 386 του νόμου 4957/2022.

H εξωτερική αξιολόγηση του ΠΠΣ ΣΝΔ διεξήχθη την Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων της ΕΘΑΑΕ την εβδομάδα 22 – 27 Νοεμβρίου 2021. H αρχική απόφαση Πιστοποίησης ΕΣΔΠ εκδόθηκε στις 16 Φεβρουαρίου 2022 με ισχύ για 4 έτη. Η αναθεωρημένη απόφαση της 18/4/2023 παρέτεινε την ισχύ της Πιστοποίησης του ΠΠΣ ως τις 14/2/2027, σύμφωνα με το άρθρο 386 του νόμου 4957/2022.