ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

H Σχολή Ναυτικών Δοκίμων ανταποκρινόμενη στην Πρόσκληση της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.) υπέβαλε το Μάιο του 2020 πρόταση πιστοποίησης του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (ΕΣΔΠ) και του Προγράμματος Σπουδών (ΠΠΣ):

Η εξωτερική αξιολόγηση του ΕΣΔΠ της ΣΝΔ διεξήχθη από την Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων της ΕΘΑΑΕ την εβδομάδα 14 – 19 Δεκεμβρίου 2020 και η απόφαση Πιστοποίησης ΕΣΔΠ εκδόθηκε στις 24 Μαρτίου 2021 με ισχύ για 4 έτη.

H εξωτερική αξιολόγηση του ΠΠΣ ΣΝΔ διεξήχθη την Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων της ΕΘΑΑΕ την εβδομάδα 22 – 27 Νοεμβρίου 2021 και η απόφαση Πιστοποίησης ΕΣΔΠ εκδόθηκε στις 16 Φεβρουαρίου 2022 με ισχύ για 4 έτη.