Βιβλιοθήκη

Στη Σ.Ν.Δ. λειτουργεί Βιβλιοθήκη. Η Βιβλιοθήκη λειτουργεί ως κέντρο συλλογής, φύλαξης, κατάταξης και διάθεσης-προσφοράς της συσσωρευμένης γνώσης για την στήριξη και προώθηση κάθε ερευνητικής και εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η συσσωρευμένη γνώση είναι καταγεγραμμένη σε βιβλία, επιστημονικά περιοδικά, χάρτες, εφημερίδες, χειρόγραφα, μικροφίλμ και σε κάθε μορφής ηλεκτρονικό και οπτικοακουστικό υλικό.

Όλα τα στελέχη της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων, το Διδακτικό-Εκπαιδευτικό Προσωπικό, το στρατιωτικό και το πολιτικό προσωπικό, έχουν δικαίωμα χρήσης και δανεισμού του υλικού της Βιβλιοθήκης. Επίσης τη Βιβλιοθήκη μπορούν να χρησιμοποιούν και μελετητές εκτός της Σ.Ν.Δ., ύστερα από ειδική άδεια της Επιτροπής Βιβλιοθήκης.

Επιπλέον έχει υπογραφτεί Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Ιδρύματος Ευγενίδου και της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων το οποίο προβλέπει τη διασύνδεση των Βιβλιοθηκών τους. Σκοπός του είναι η αναβάθμιση των υποδομών των βιβλιοθηκών των δύο μερών και των υπηρεσιών τους, στο γενικότερο πλαίσιο της αποστολής αμφοτέρων των ιδρυμάτων για την παραγωγή, μετάδοση και διάχυση της γνώσης γύρω από τις επιστήμες και την τεχνολογία.

Κανονισμός Λειτουργίας Βιβλιοθήκης ΣΝΔ

 

  • ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

   Σχολή Ναυτικών Δοκίμων
   Τέρμα Λεωφόρου Χατζηκυριακού
   Πειραιάς
   Αθήνα
   Τ.Κ. 185 39
  • ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

   Γεν. Γραμματεία: 2104581301-2
   e-mail: gensec 'στο' hna.gr

   Γρ. Αθλητισμού: 2104581390
   e-mail: d.athlitismou 'στο' hna.gr

   Τμ. Εισαγ. Εξετάσεων: 2104581337
   e-mail: tee 'στο' hna.gr

   Τμ. Δημ. Σχέσεων: 2104581326
   e-mail: gdhs 'στο' hna.gr