ΔΙΑΤΕΛΕΣΑΝΤΕΣ ΚΟΣΜΗΤΟΡΕΣ ΣΤΗ ΣΝΔ

ΟΝΟΜΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΘΗΤΕΙΑΣ
Η. ΥΦΑΝΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΠΡ 2004 - ΑΥΓ 2009
Α. ΠΕΤΣΟΥΛΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΕΠ 2009- ΑΥΓ 2011
Μ. ΦΑΦΑΛΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΕΠ 2011 - ΑΥΓ 2015
Ι. ΚΟΥΚΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΕΠ 2015 - ΑΥΓ 2019
Ν. ΜΕΛΑΝΙΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΕΠ 2019 -