Αποτελέσματα Προκαταρκτικών Εξετάσεων ΣΝΔ Ακαδημαϊκού Έτους 2023-2024

ΟΜΑΔΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 201

ΟΜΑΔΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 202

ΟΜΑΔΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 203

ΟΜΑΔΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 204

ΟΜΑΔΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 205

ΟΜΑΔΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 206

ΟΜΑΔΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 207

ΟΜΑΔΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 208

ΟΜΑΔΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 209

ΟΜΑΔΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 210

ΟΜΑΔΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 211

ΟΜΑΔΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 212

ΟΜΑΔΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 213

ΟΜΑΔΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 214

ΟΜΑΔΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 215

ΟΜΑΔΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 216

ΟΜΑΔΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 217

ΟΜΑΔΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 218

ΟΜΑΔΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 219

ΟΜΑΔΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 220

ΟΜΑΔΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 221

ΟΜΑΔΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 222

ΟΜΑΔΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 223

ΟΜΑΔΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 224

ΟΜΑΔΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 225

ΟΜΑΔΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 226

ΟΜΑΔΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 227

ΟΜΑΔΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 228

ΟΜΑΔΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 229

ΟΜΑΔΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 230

ΟΜΑΔΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 231

ΟΜΑΔΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 232

ΟΜΑΔΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 233

ΟΜΑΔΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 234

ΟΜΑΔΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 235

ΟΜΑΔΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 236

ΟΜΑΔΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 237

ΟΜΑΔΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 238

ΟΜΑΔΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 239

ΟΜΑΔΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 240

ΟΜΑΔΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 241

ΟΜΑΔΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 242

ΟΜΑΔΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 243

ΟΜΑΔΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 244

ΟΜΑΔΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 245

ΟΜΑΔΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 246

ΟΜΑΔΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 247

ΟΜΑΔΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 248

ΟΜΑΔΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 249

ΟΜΑΔΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 250

ΟΜΑΔΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 251

ΟΜΑΔΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 252

ΟΜΑΔΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 253

ΟΜΑΔΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 254

ΟΜΑΔΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 255

ΟΜΑΔΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 256

ΟΜΑΔΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 257

ΟΜΑΔΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 258

ΟΜΑΔΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 259

ΟΜΑΔΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 260

ΟΜΑΔΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 261

ΟΜΑΔΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 262

ΟΜΑΔΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 263

ΟΜΑΔΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 264

ΟΜΑΔΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 265

ΟΜΑΔΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 266

ΟΜΑΔΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 267

ΟΜΑΔΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 268

ΟΜΑΔΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 269

ΟΜΑΔΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 270

ΟΜΑΔΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 271

ΟΜΑΔΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 272

ΟΜΑΔΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 273

ΟΜΑΔΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 274

ΟΜΑΔΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 275

ΟΜΑΔΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 276

ΟΜΑΔΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 277

ΟΜΑΔΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 278

ΟΜΑΔΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 279

ΟΜΑΔΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 280

ΟΜΑΔΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 281

ΟΜΑΔΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 282

ΟΜΑΔΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 283

ΟΜΑΔΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 284

ΟΜΑΔΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 285

ΟΜΑΔΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 286

ΟΜΑΔΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 287