Πρόσκληση 2ης συνεδρίασης Εκλεκτορικού για την Μονιμοποίηση μέλους ΔΕΠ στον τομέα Μαθηματικών και στο γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένη μη Γραμμική Συναρτησιακή Ανάλυση και Τεχνικές Βελτιστοποίησης Προσομοιώσεων»

Loading...