Πρακτικό 1ης Συνεδρίασης Εκλεκτορικού για την Μονιμοποίηση μέλους ΔΕΠ στον τομέα Μαθηματικών και στο γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένη μη Γραμμική Συναρτησιακή Ανάλυση και Τεχνικές Βελτιστοποίησης Προσομοιώσεων»

Loading...